Poznań: Wybory do rad osiedli – “Dla władz miasta rady osiedli to ważny partner”

W niedzielę w Poznaniu odbędą się wybory do rad osiedli. W samych wyborach wystartuje w sumie ponad 1200 kandydatów!

Wybory do rad osiedli jeszcze nie tak dawno temu były całkowicie ignorowane. To się powoli zmienia, na co wpływ mogą mieć rosnące możliwości samych radnych.

– Dla władz miasta rady osiedli to ważny partner. Po reformie jednostek pomocniczych sprzed 8 lat, w której również miałem zaszczyt współuczestniczyć, rady osiedli znacznie zwiększyły swój udział w życiu miasta – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Jednostki pomocnicze mają do dyspozycji większe fundusze i kompetencje w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Widzimy to w szeregu zrealizowanych inwestycji – chodnikach, placach zabaw, miejscach rekreacji.

– Miasto planując kolejne działania na danym terenie, prosi o opinię tamtejszą radę osiedla. Dotyczy to m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zmiany przeznaczenia miejskich działek. Przedstawiciele rad osiedli zasiadają też w komisjach konkursowych, które mają wyłonić dyrektora szkoły lub przedszkola. Ich opinia naprawdę ma znaczenie – zauważa Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego, który przez 23 lata działał w radzie osiedla. – Zachęcam do głosowania w wyborach do rad osiedli. Spośród sąsiadów wybierzemy osoby, które chcą działać w naszym imieniu, dla dobra lokalnej społeczności. To do nich możemy potem, w pierwszej kolejności zwrócić się z naszymi problemami. Warto z tej możliwości skorzystać. To duża szansa. Następna będzie dopiero za cztery lata.

Spośród 1248 kandydatów mieszkańcy Poznania wybiorą 678 radnych osiedlowych. Są okręgi, w których nie udało się osiągnąć wymaganej liczby zgłoszeń. Taka sytuacja miała miejsca na osiedlach: Ogrody, Nowe Winogrady Wschód – okręg nr II, Rataje – okręgi nr IV i V. W takich okolicznościach nie przeprowadza się głosowania. Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Wybory do rad osiedli odbędą się w najbliższą niedzielę, 24 marca. Może wziąć w nich udział każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Głosowanie będzie się odbywać w godzinach 8-20.

– Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać komisji obwodowej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Komisja weryfikuje ujęcie w spisie wyborców – tłumaczy Przemysław Markowski, zastępca dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Wyborca nieumieszczony w spisie wyborców zostanie przez komisję obwodową dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w mieście Poznaniu na obszarze osiedla.

– Następnie wyborca, otrzymuje od komisji obwodowej kartę do głosowania opatrzoną jej własną pieczęcią, co potwierdza własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej. Po otrzymaniu karty do głosowania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym – wyjaśnia Przemysław Markowski.

Wyborca głosuje, stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków “x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym – informacja o ilości wybieranych mandatów będzie znajdować się na karcie wyborczej.

Autor: UMP

Dodaj komentarz

avatar