Poznań: Wybory 2019 – jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Do piątku, 13 września można zgłaszać kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych. Jakie wymagania powinien spełniać kandydat? Ile wynosi dieta? Co należy do obowiązków komisji? Urząd Miasta Poznania podpowiada.

Na członkostwo nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponadto trzeba być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu OKW byli mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na jego terenie.

Dieta (netto) członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji – 500 zł.

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień wyborów. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania (w godz. 7:00 – 21:00) oraz ustalenie wyników w obwodzie (od godz. 21:00 do przyjęcia protokołu z głosowania przez Okręgową Komisję Wyborczą).

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość, to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na miejskiej stronie dedykowanej wyborom.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, pok. 267) w godz. 8:00-16:30.

W przypadku pytań przedstawiciele komitetów oraz osoby indywidualne mogą kontaktować się z urzędnikami wyborczymi i pracownikami Urzędu Miasta Poznania pod numerami: 61 878 5804, 61 878 5261.

Osoby powołane na członków OKW zostaną powiadomione drogą telefoniczną i mailową o terminie pierwszego posiedzenia komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Poznaniu powoła składy obwodowych komisji wyborczych do poniedziałku, 23 września.

13 października, Polacy zagłosują w wyborach do Sejmu i Senatu. Na terenie Poznania ich przygotowaniem i przeprowadzeniem zajmować się będzie ok. 2.500 członków OKW. Szczegóły dotyczące jesiennych wyborów można znaleźć w miejskim niezbędniku wyborczym.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: