piątek, 23 lutego, 2024

Poznań wspiera mieszkańców w usuwaniu azbestu

Władze miasta Poznania ogłosiły rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach nowej edycji programu, którego celem jest pomoc w likwidacji azbestu z terenów miejskich. W ramach inicjatywy, miasto w pełni finansuje usługi demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości na obszarze Poznania, w tym do osób prywatnych, przedsiębiorców, a także wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Azbest, niegdyś chętnie stosowany w budownictwie ze względu na swoje właściwości izolacyjne i ognioodporne, jest obecnie uznawany za substancję wysoce niebezpieczną dla zdrowia. Długotrwałe narażenie na włókna azbestowe może prowadzić do poważnych chorób, w tym nowotworów. Dlatego też usunięcie tego materiału z życia codziennego stało się kwestią priorytetową.

Program usuwania azbestu w Poznaniu jest elementem długofalowej strategii miasta, zakładającej dekontaminację środowiska miejskiego. W planach na lata 2021-2032 przewidziano kompleksowe działania, które mają doprowadzić do całkowitego wyeliminowania azbestu z przestrzeni publicznej. W budżecie miasta zabezpieczono 200 tysięcy złotych na realizację tego zadania w bieżącym roku. Ponadto, w przypadku dostępności dodatkowych środków, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania będzie starał się o wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu mogą składać wnioski do końca kwietnia. Dokumentacja aplikacyjna jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Poznania oraz w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska. Wnioski można przesyłać pocztą, przez platformę ePUAP lub złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty. Z uwagi na ograniczone fundusze, o kolejności realizacji wniosków decyduje data ich wpłynięcia do urzędu.

Program likwidacji azbestu w Poznaniu odnotował wysoki odzew wśród mieszkańców. W ciągu ostatniej edycji przeprowadzono 511 interwencji, dzięki którym z terenu miasta usunięto ponad 681 ton azbestu, w tym m.in. pokrycia dachowe, elementy elewacji oraz składowane odpady. Takie działania przyczyniają się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: UMP
Strona głównaPoznańPoznań wspiera mieszkańców w usuwaniu azbestu