stoisko wolontariuszy przed starym dworcem fot. L. Łada

300 zł jednorazowego zasiłku – tyle dostaną Ukraińcy przebywający w Poznaniu na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Będzie go wypłacać Poznańskie Centrum Świadczeń. To jednak nie koniec pomocy, na jaką mogą liczyć w Polsce obywatele Ukrainy.

PCŚ będzie więc wypłacał 300 zł dla każdego obywatela Ukrainy na zaspokojenie podstawowych potrzeb – to zadanie zlecone przez wojewodę. Zacznie również wydawać świadczenia rodzinne Ukraińcom. PCŚ będzie pracować na dwie zmiany oraz w soboty, nie tylko ze względu na natłok chętnych, ale także na to, że obsługa będzie trwała dłużej, bo będzie musiała się odbywać przy pomocy tłumaczy.

– Świadczenia rodzinne są standardowym zadaniem – mówiła podczas konferencji prasowej Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Jednak skala, której się spodziewamy, a także trudności w komunikacji wymagają doszkolenia zespołu i doposażenia go w taki sposób, żeby ta praca odbywała się jak najbardziej efektywnie.

O świadczenie uchodźcy będą mogli wystąpić po otrzymaniu numeru PESEL w Polsce – nabór wniosków rozpoczyna się już jutro. Będą też im przysługiwały także inne świadczenia, na przykład zasiłki socjalne, rodzinne i na dzieci. Z kolei Biuro Spraw Lokalowych i ZKZL zajmą się świadczeniami wypłacanymi osobom, które w pierwszych dniach wybuchu wojny zapewniły dach i utrzymanie obywatelom Ukrainy. Ma ono wynosić 40 zł za każdy dzień pobytu przez dwa miesiące.

Dodatkowo na pomoc Ukraińcy będą mogli liczyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który będzie realizował swoje zadania statutowe wobec ukraińskich obywateli zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a także koordynował zadania wyznaczania tymczasowych opiekunów dla dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy bez opiekunów prawnych.

Dodatkowy punkt informacyjny dla Ukraińców ruszy już za tydzień w miejskim ośrodku przy Bukowskiej 27/29, tam, gdzie obecnie są wydawane i zbierane dary.

– Wydawane będą mniejsze pakiety darów, po większe paczki wolontariusze będą kierować potrzebujących do innych miejsc. – wyjaśnia dyrektor Pietrusik-Adamska. – We współpracy z organizacjami pozarządowymi działać tam będzie m.in. pomoc psychologiczna czy kursy językowe.

Organizacje chętne do przygotowania i prowadzenia takich zajęć mogą się kontaktować z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.