Poznań: Wracają tramwaje na rondo Rataje. Będzie też więcej pasów dla kierowców

rondo Rataje fot. UMP

Tramwaje wrócą na rondo Rataje i ulicę Królowej Jadwigi 13 grudnia. I tego samego dnia udostępnione zostaną także kierowcom kolejne pasy ruchu ułatwiające wjazd i wyjazd z ronda.

– To moment, w którym zakończy się wiele utrudnień w tej części Poznania – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Oprócz powrotu tramwajów na most Królowej Jadwigi, bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla kierowców, jest udostępnienie od 13 grudnia kolejnych pasów ruchu w rejonie ronda Rataje, co znacząco ułatwi przejazd.

Od 13 grudnia wjazd na rondo Rataje będzie już możliwy wszystkimi pasami dla samochodów – z wyjątkiem jednego na ul. Krzywoustego. Buspas wewnątrz ronda nie będzie jeszcze dostępny.

Zmiany dla kierowców oznaczają, że wjazd na rondo od strony ul. Jana Pawła II będzie już możliwy pięcioma pasami. Wszystkie cztery będą również dostępne dla wjeżdżających na rondo od strony mostu Królowej Jadwigi. Podobnie z czterech pasów można już korzystać od ul. Zamenhofa. Jedynie wyłączony w dalszym ciągu pozostanie jeden pas ruchu dla wjeżdżających na rondo ulicą Krzywoustego od strony Kórnika, z uwagi na ograniczenie zjazdu z ronda w kierunku centrum miasta (przy dworcu autobusowym). Wszystkie pozostałe zjazdy będą już w pełni dostępne.

– W tym tygodniu wykonawca prac wykorzystał przerwę w opadach śniegu i deszczu na wymalowanie odpowiedniego oznakowania poziomego na jezdni – mówiła Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – To pozwoli nam udostępnić kolejne pasy ruchu. Miło nam również poinformować, że na całej szerokości jezdni ul. Królowej Jadwigi, na odcinku między mostem a skrzyżowaniem z ul. Strzelecką i Drogą Dębińską, jest już nowa nawierzchnia. Udało się ją wymienić w zakładanym terminie.

Na ul. Królowej Jadwigi mogą jedynie trwać jeszcze prace związane z wpustami kanalizacji deszczowej i oznakowaniem poziomym. A z uwagi na trwające roboty budowlane na rondzie Rataje i ul. Krzywoustego, przejazd przez most Królowej Jadwigi będzie możliwy jednym pasem (w obu kierunkach). Drugi, wyznaczony na torowisku, będzie buspasem.

Zaawansowana jest już również budowa konstrukcji południowej jezdni ul. Krzywoustego na odcinku między mostem Królowej Jadwigi a ul. Juracką. Pozwoli to przesunąć pas ruchu, który jest tymczasowo wyznaczony na torowisku tramwajowym, na nową jezdnię. Taka zmiana usprawni przejazd tramwajów.

W dalszym ciągu ograniczona będzie liczba pasów ruchu na ul. Krzywoustego w rejonie skrzyżowań z ul. Serafitek i Juracką z uwagi na kontynuację prac budowlanych. Po zjeździe z ronda dla jadących ul. Krzywoustego w stronę centrum dostępny będzie nadal jeden pas. W przeciwnym kierunku wciąż dla dojeżdżających do ronda będzie jeden pas, a wjazd na samo rondo – od 13 grudnia możliwy już czterema.

W zaledwie cztery miesiące torowisko tramwajowe między rondem Rataje a mostem Królowej Jadwigi zostało gruntownie przebudowane, z zastosowaniem technologii ograniczającej hałas i drgania. Ze względów bezpieczeństwa tramwaje na tym odcinku pojadą z ograniczoną prędkością – kontynuowane będą prace związane z przebudową peronów przystankowych. Z tego względu tramwaje nie będą zatrzymywały się jeszcze na przystankach Rondo Rataje (na wysokości dworca) oraz Serafitek. W obu kierunkach na tych dwóch przystankach nie będzie więc możliwości wsiadania do tramwaju i wysiadania. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej dostępne są na stronie ZTM i MPK.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Do wykonania pozostały dalsze prace na ul. Krzywoustego związane z przebudową jezdni oraz budową peronów przystankowych, dróg rowerowych oraz chodników, a także nasadzenia zieleni w rejonie całej inwestycji.

Źródło: UMP