Poznań: Wraca konkurs o małe granty

Stary Rynek fot. Karolina Adamska
Kolejnym działaniem Wydziału Kultury UMP w ramach pakietu „Poznań Wspiera” jest dodatkowy nabór dotacyjny w trybie małych grantów. W puli jest 100 000 zł, a jeden wniosek może dostać nawet 10 000 zł. Jak składać wnioski?

Starać się o dotację może każda organizacja pozarządowa (NGO). Decyduje nie kolejność złożenia wniosku, ale jego zawartość merytoryczna. Wnioski mogą dotyczyć wszelkich form działań kulturalnych, ale biorąc pod uwagę aktualną sytuację środowiska związaną z trwającym od marca zagrożeniem epidemicznym, za szczególnie istotne będą uznawane projekty uwzględniające (zwłaszcza w kosztorysach) potrzeby lokalnych twórców oraz przestrzeni twórczych. Mile widziane będą zatem projekty, wykorzystujące i podtrzymujące potencjał poznańskich artystów oraz animatorów poznańskich klubów, galerii i innych miejsc prezentacji kultury i sztuki.

Każdy wniosek jest rozpatrywany odrębnie i przedstawiany prezydentowi przez Wydział Kultury UMP wraz z analizą merytoryczną. Można go także wcześniej skonsultować z wydziałem dzwoniąc (61 878 54 55) lub pisząc ([email protected]), i na każdym etapie tworzenia wniosku prosząc o opinię.

Decyzję o przyznaniu grantu lub nie w ciągu tych 7 dni podejmuje prezydent po zasięgnięciu merytorycznej opinii Wydziału Kultury UMP. Ustawodawca założył, że jest to szybka procedura, która umożliwi rozpoczęcie projektu w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku. Wnioski można składać do 15 listopada, chyba że pula środków wyczerpie się wcześniej. Czas na realizację upływa 31 grudnia.

Szczegóły można znaleźć na platformie Witkac.pl.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: