Poznań: Wojewoda i marszałek wymienili się gruntami. Zyskało Wielkopolskie Centrum Onkologii

Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Skarb Państwa otrzymał brakujące udziały w nieruchomości, w której mieści się Wielkopolski Urząd Wojewódzki – a UMWW działkę przy ulicy Marii Magdaleny 5, która pozwoli na rozbudowę WCO. Stosowna umowa została podpisana 28 czerwca.

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę przy wsparciu wojewody Michała Zielińskiego dzięki umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grabowski, otrzymał pozostałe udziały w nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 93, które dotąd należała do UMWW. Obecnie więc cała nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa, co pozwoli na koncentrację komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w jednym budynku. A to z kolei umożliwi efektywniejszą organizację pracy oraz wpłynie na podniesienie sprawności funkcjonalnej i organizacyjnej urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z kolei zyskał tytuł własności do działki położonej przy ul. Marii Magdaleny 5, w bezpośredniej bliskości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Otrzymanie tej działki pozwoli na rozbudowę WCO.

„Z uwagi na fakt, iż wartości obu zamienianych nieruchomości nie były ekwiwalentne (nieruchomość Skarbu Państwa oszacowana została na kwotę wyższą), Województwo Wielkopolskie zobowiązało się do przeznaczenia kwoty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację działalności leczniczej oraz zakup sprzętu diagnostycznego” – informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Podziel się: