żołnierze wyklęci uroczystości

Poznań: Wojewoda i kombatanci uczcili żołnierzy wyklętych

Czy tak powinno się traktować bohaterów? – pytał Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski, przypominając tragiczną żołnierzy wyklętych. Przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się dziś uroczystości ku ich czci.

– Władze komunistyczne mówiły o nich “bandyci” i zgotowały im piekło, przy którym II wojna światowa była zaledwie wprawką – mówił wojewoda. – Doświadczyła ich wojenna pożoga, a dobił komunistyczny reżim. Czy tak powinno się traktować bohaterów?

Musiało upłynąć wiele lat, by ci żołnierze i ich poświecenie dla ojczyzny zostali docenieni. I dlatego, jak powiedział wojewoda, zawsze,e kiedy wydaje się nam, że zło może zwyciężyć dobro, a kłamstwo prawdę, warto pamiętać o ich losach. Bo prawda zawsze zwycięża.
– Zbliżam się do setki, ale nigdy nie zapomnę tych moich kolegów, którzy zostali zamordowani – mówił ze wzruszeniem generał Jan Górski, wspominając swoich dowódców i przyjaciół zabitych, gdy Polska była w niewoli rosyjskiej.
– Po wojnie nie było przecież prawdziwej Polski – mówił. – PRL to tylko pseudonim, pod którym kryła się okupacja radziecka. A właściwie rosyjska, bo to ta sama Rosja, co za Iwana Groźnego, za carów. O tym nie wolno nam zapomnieć i musimy to przekazać kolejnym pokoleniom.

Podczas uroczystości odczytano też listy ministra obrony narodowe

oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a delegacje organizacji kombatanckich, władz wojewódzkich i miejskich złożyły kwiaty przed pomnikiem.

Lilia Łada