Poznań: Wnioski na świadczenie dla wieloraczków do 31 maja

noworodek, dziecko fot. pixabay
Do końca maja rodzice trojaczków, czworaczków i pięcioraczków mogą składać wnioski o przyznanie Poznańskiego Świadczenia na Rzecz Wieloraczków. Program jest finansowany ze środków Miasta Poznania.

Wnioski składa się w Poznańskim Centrum Świadczeń, a wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko.

– Wychowywanie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodziców znaczącym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w okresie, kiedy dzieci kontynuują edukację. Dlatego też zasadne jest objęcie takich rodzin szczególnym wsparciem – informuje PCŚ.

Dochód rodziny nie ma znaczenia przy przyznawaniu tego świadczenia, jednak muszą być spełnione następujące warunki:

oboje rodzice zamieszkują na terenie Poznania;
w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania – miasto Poznań;
rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Świadczenie przestaje być wypłacane, gdy dziecko skończy 18 lat, jednak jeśli kontynuuje naukę i nie zawarło związku małżeńskiego – świadczenie będzie wypłacane do 24 roku życia.

Z uwagi na trwającą epidemię urzędnicy zachęcają do przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub pozostawienie wniosku w urnie na dokumenty znajdującej się przy wejściu do punktów obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

PCŚ

Podziel się: