Otwarte ramiona składają pismo

Poznań: Wiadomości z Alert RCB – Stowarzyszenie Otwarte Ramiona chce wyjaśnień

– W systemie Alert RCB nastąpiło naruszenie zasad – uważa Stowarzyszenie Otwarte Ramiona. I wystąpiło do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z wnioskiem o informację ws. wysyłanych w ciszy wyborczej wiadomości SMS do obywateli.

Stowarzyszeniu chodzi o trzykrotną wysyłkę wiadomości SMS dotyczących wyborów o treści:
“II tura wyborów prezydenckich w niedziele 12.07. Osoby 60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki.” poprzez system ALERT RCB, która miała miejsce 11 lipca.

Jak czytamy we wniosku stowarzyszenia: “na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
1. Na czyje polecenie rozesłano cytowaną powyżej wiadomość SMS?
2. Dlaczego wybrano system ALERT RCB oraz kto dokonał takiego wyboru?
3. Czy cytowana wiadomość wypełniała przesłanki użycia systemu ALERT RCB tj.
wykorzystywanie tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze?
4. Dlaczego wiadomość została rozesłana aż trzykrotnie?
5. Na jakiej podstawie prawnej zostały przetworzone dane abonentów telekomunikacyjnych celem rozesłania cytowanej wiadomości?
6. Czy o planowanej wysyłce bądź o jej wykonaniu był informowany Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki bezpośrednio nadzorujący pracę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?”.

Podobne wnioski stowarzyszenie zamierza złożyć również na ręce Prezesa Rady Ministrów jak i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak zapewnia Antoni Henryk Raciborski, prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Otwarte Ramiona, el