Śniadeckich fot. ZDM

Poznań: Wdrażanie SPP na Śniadeckich, Stolarskiej i Parkowej

5 maja rozpoczną się prace przy wdrażaniu nowej organizacji ruchu ze względu na Strefę Płatnego Parkowania na kolejnych trzech łazarskich ulicach: Śniadeckich, Stolarskiej i Parkowej.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, organizacja ruchu na tych trzech ulicach nie zmieni się zbytnio, bo w tych miejscach kluczowym działaniem będzie uporządkowanie parkowania. Chodzi o to, by samochody nie parkowały zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych, a także na chodnikach.

Ulica Śniadeckich pozostanie dwukierunkowa na całej długości, a parkowanie będzie dozwolone na miejscach równoległych po stronie zachodniej i prostopadłych po stronie wschodniej. Nie wolno będzie parkować jedynie na odcinkach po zachodniej stronie ulicy pomiędzy ul. Konopnickiej i Orzeszkowej oraz pomiędzy ul. Grunwaldzką i Stolarską.

W pobliżu ul. Głogowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, a także w rejonie skrzyżowania z ul. Stolarską, wyznaczonych zostanie łącznie siedem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Skrzyżowania z ulicami: Stolarską, Konopnickiej, Orzeszkowej, Parkową i zachodnią „odnogą” ul. Śniadeckich na wysokości nr 10 staną się równorzędne. Ponadto cała ulica zostanie objęta strefą „Tempo 30”. Relacje na skrzyżowaniach z ul. Głogowską i Grunwaldzką również zostaną zachowane.

Dotychczasowe kierunki ruchu i sposób parkowania zostaną utrzymane także na ul. Stolarskiej. Na jej południowym fragmencie nadal będzie można poruszać się w dwóch kierunkach – a na odcinku zachodnim w jednym kierunku, w stronę ul. Grunwaldzkiej. Parkowanie będzie odbywać się na miejscach równoległych na pierwszym z wymienionych odcinków i na miejscach ukośnych, po wschodniej stronie, na drugim z nich. Na ul. Stolarskiej również będzie obowiązywała strefa „Tempo 30”.

Na ul. Parkowej również pozostanie ruch w dwóch kierunkach, natomiast zmieni się sposób parkowania: po obu stronach ulicy będzie można parkować wyłącznie równolegle. Przestrzeń położona w odległości do 10 m od przejścia dla pieszych przy ul. Śniadeckich zostanie wyłączona z parkowania.

Prace na wszystkich trzech ulicach powinny zakończyć się 5 maja. Będzie to jednak uzależnione od korzystnych warunków atmosferycznych. Następnie wykonawcy przeniosą się na ul. Matejki, gdzie zaplanowano roboty na 6 i 7 maja. Po ich zakończeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu planowane jest uruchomienie płatności na obszarze 4 i 5 na Łazarzu od 17 maja.

ZDM