Poznań: W ogrodzie Uniwersytetu Przyrodniczego powstał… schron

schron dla nietoperza fot. UPP
Ale nie dla ludzi. Powstała konstrukcja będzie służyć nietoperzom, które należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków na Ziemi. Dlatego młodzież z SP „Otwarte Drzwi” w Poznaniu postanowiła wykonać dla nich dodatkowe schronienia.

W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy. Ich główny składnik pożywienia stanowią owady, często występujące w danym miejscu najliczniej. Nietoperze polujące w sadach, drzewostanach, ogrodach działkowych, parkach mają niebagatelny wpływ na zmniejszenie ilości masowo pojawiających się owadów np. komarów. Jeden nietoperz potrafi zjeść 3 tys. komarów w ciągu jednej nocy!

W okresie letnim nietoperze jako naturalne miejsca przebywania swoich kolonii
rozrodczych wybierają szczeliny skalne, dziuple drzew i szpary pod odstającą korą. I właśnie brak takich miejsc, gdzie nietoperze mogłyby zakładać swoje kolonie letnie, jest jednym z ważnych czynników ograniczających ich populację. Problem ten jest widoczny w miastach lub w młodych drzewostanach. Dlatego dla nietoperzy zaczęto rozwieszać specjalne budki.

Prawie wszystkie krajowe gatunki nietoperzy (oprócz podkowców) chętnie korzystają z wywieszanych dla nich skrzynek, a równie często zasiedlają budki lęgowe dla ptaków. Schronienia te służą jako kryjówki przejściowe w okresie przelotów między kryjówkami zimowymi a letnimi, jako letnie schronienia dla osobników samotnych (samców) oraz jako miejsca przebywania kolonii rozrodczych.

Wywieszeniem schronu dla nietoperzy w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zakończył się roczny projekt „Eko-Aktywni”, którego głównym celem było poznanie i czynna ochrona: ptaków, nietoperzy, owadów. W czasie jego realizacji odbywały się tematyczne prelekcje edukacyjne: świat owadów (prof. dr hab. Andrzej Mazur, mgr inż. Radosław Witkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), nocni łowcy (mgr inż. Jolanta Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), ptaki polskich lasów (mgr inż. Karolina Kapałka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu).

Po każdej prelekcji uczestnicy projektu mieli okazję czynnie zaangażować się w ochronę poznanych zwierząt, poprzez budowanie dla nich schronów. W efekcie warsztatów powstało łącznie 300 schronień (100 budek dla ptaków,100 dla nietoperzy oraz 100 dla owadów).

W działaniach uczestniczyły dzieci, również z niepełnosprawnością, wraz z rodzicami, dziadkami, znajomymi. W warsztatach wzięli również udział liczni wolontariusze m.in. z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Poznania oraz grupa wolontariatu pracowniczego Aquanet S.A. Wspólne działania pozwoliły na aktywizację osób w różnym wieku, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ponadto zaangażowanie w projekt osób z niepełnosprawnością istotnie przyczynił się do wzrostu udziału tych osób w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

UPP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: