Poznań: W mieście będzie więcej lasów!

las Dębina
To odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Rataja, który zainteresował się, jak też, przy obecnych nagłaśnianych wycinkach, przedstawia się sytuacja z lasami w Poznaniu.

Jak ustalił radny, lasy w Poznaniu zajmują ponad 4250 ha – to 14,7 proc. powierzchni miasta. Z tego 2589,66 ha zajmują lasy komunalne w administracji Zakładu Lasów Poznańskich, 1235,20 ha – lasy administrowane przez PGL Lasy Państwowe (dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Poznania z 2019 r.), a 457,24 ha – pozostałe lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa i będące własnością prywatną. W ostatnich latach podjęta została decyzja o utworzeniu na terenie osiedla Krzyżowniki – Smochowice nowego lasu o powierzchni około 60 ha.

Czy to dużo czy mało w porównaniu do innych miast porównywalnej wielkości? Okazuje się, że… średnio. Tak wynika z odpowiedzi, którą radny dostał na swoją interpelację. Z danych na temat lesistości dużych miast z 2016 roku wynika, że liderem są tu… Katowice – lasy zajmują 39,8 proc. powierzchni miasta. W Bydgoszczy to 27,5 proc., Olsztynie 21,2 proc., Kielcach 20,9 proc., Białymstoku 18,1 proc., Gdańsku 17,9 proc. i Szczecinie – 17,9 proc. We wszystkich tych miastach lasów jest więcej niż w Poznaniu.

Natomiast mniej jest ich w Warszawie – 13,7 proc., Wrocławiu – 7,6 proc, i Krakowie – 4 proc. Poznań niestety ma bliżej do tej dolnej granicy niż do tej górnej, a już osiągnięcie poziomu Katowic wydaje się nierealnym marzeniem…

Niemniej jednak, jak wynika z odpowiedzi na interpelację, także i w Poznaniu sytuacja zmienia się na lepsze. Lasów nam przybywa.
– Na przykład powierzchnia lasów komunalnych administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich wynosiła w 2010 roku prawie 2400 ha, a w 2020 roku już prawie 2600 ha – wyjaśnia radny Andrzej Rataj.

Dzieje się tak dzięki działalności Zakładu Lasów Poznańskich, który prowadzi zalesianie tam, gdzie jest to możliwe, często dochodzi też do przeklasyfikowania na las gruntów porośniętych roślinnością drzewiastą, nadających się do prowadzenia na nich trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Tak właśnie stało się w Krzyżownikach, gdzie miasto przejęło teren dawnej szkółki leśnej. Dzięki temu miastu przybędzie dodatkowych 60 ha lasu.

Co niezwykle istotne – prezydent Jacek Jaśkowiak w odpowiedzi na interpelację obiecuje, że lasów będzie przybywać w mieście: „natomiast tempo tych zmian uzależnione będzie od możliwości finansowych Miasta oraz realizacji założonych działań dotyczących gospodarki nieruchomościami Miasta i wykupu lasów od właścicieli prywatnych” – czytamy w odpowiedzi.

I to niezwykle ważna informacja, bowiem – jak przypomina radny Rataj – lasy pełnią nie tylko funkcje produkcyjne, ale również mają istotne znaczenie pozaprodukcyjne. Chronią nas między innymi przed szkodliwym wpływem postępu cywilizacyjnego, osłaniają glebę i wody oraz są miejscem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Nie mówiąc już o tym, że są także miejscem rekreacji i wypoczynku ludzi, szczególnie cennym w czasie pandemii, gdy nasza mobilność jest mocno ograniczona.

Podziel się: