Poznań w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju. „Działania, które podejmujemy, są dostrzegane”

Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Stolica Wielkopolski zajęła trzecie miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju w kategorii miast na prawach powiatu. Wyprzedziły go tylko Świnoujście i Warszawa.

– Niezmiernie cieszę się, że działania, które podejmujemy w naszym mieście są dostrzegane i doceniane – skomentował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Staramy się, żeby Poznań rozwijał się i był miejscem przyjaznym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczy trzech obszarów rozwoju: gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Każdy z nich jest analizowany z uwzględnieniem konkretnych wskaźników, a zdobyte punkty są sumowane przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka, który jest autorem raportu. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Oceniane są wszystkie polskie miasta i gminy z podziałem na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu, a ocena na podstawie danych GUS sprawia, że wyniki rankingu wiarygodnie przedstawiają rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego – i wskazują liderów.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie?

 • Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
 • Wydatki na transport i łączność per capita;
 • Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
 • Odsetek wydatków na transport i łączność;
 • Odsetek dochodów własnych w budżecie;
 • Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
 • Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 • Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
 • Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Warto dodać, że w porównaniu do ubiegłych lat, pozycja Poznania poprawiła się – w 2020 roku stolica Wielkopolski zajmowała czwarte miejsce, a w 2021 – szóste.

Podziel się:

Ostatnio dodane: