Poznań: Utrudnienia Za Bramką, na Zielonej i placu Bernardyńskim

Za Bramką fot. UMP
Od 18 do 24 lipca, w związku z wykonywaniem przyłączy do budynku przy ul. Za Bramką 8, wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów w rejonie skrzyżowania ul. Za Bramką, Zielonej i placu Bernardyńskiego.

W pierwszych dwóch (jednodniowych) etapach prac ruch pieszych wzdłuż ul. Zielonej po północnej stronie skrzyżowania odbywać się będzie po kładce.

W trzecim etapie zamknięty zostanie przejazd pojazdów z pl. Bernardyńskiego w ulicę Za Bramką przez skrzyżowanie z ul. Zieloną. Ul. Za Bramką na odcinku od posesji nr 8 do ul. Wszystkich Świętych będzie ulicą dwukierunkową z wjazdem od strony ul. Wszystkich Świętych i bez możliwości parkowania.

Objazd zamkniętej relacji na skrzyżowaniu z ul. Zieloną wyznaczono ulicami: Długą, Garbary, Kazimierza Wielkiego, Mostową i Wszystkich Świętych.

Uwaga! Miejski Inżynier Ruchu prosi kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

MIR, el

Podziel się: