Poznań: Urząd miasta szuka pracowników

Specjaliści do spraw obsługi klienta, znawcy organizacji pozarządowych, problemów rad osiedli, księgowi i e-marketingowcy, specjalizujący się mediach społecznościowych. Wszystkich chętnie zatrudni Urząd Miasta Poznania.

UMP ponownie szuka pracowników – i niedobór kadr jest ostatnio dość częstym zjawiskiem w urzędzie, mimo że – teoretycznie – stabilna praca na umowę o pracę i z zapleczem socjalnym w niepewnych czasach powinna przyciągać chętnych.

Najwyraźniej rzeczywiście te warunki są atrakcyjne tylko teoretycznie, bo UMP nadal szuka pracowników. W Wydziale Finansowym UMP praca czeka na specjalistę do spraw księgowości podatkowej oraz na osobę, która zajmie się obsługą klienta. Zatrudnienie znajdą też ci, którzy dobrze orientują się w poznańskim środowisku organizacji pozarządowych: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych szuka kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz specjalisty do spraw administracyjnych, integracji cudzoziemców i wspierania inicjatyw.

Wakaty czekają również w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który zatrudni urzędnika do spraw rad osiedli oraz w Wydziale Oświaty, który szuka osoby do spraw organizacji szkół i placówek oświatowych.

Gabinet Prezydenta zatrudni pracownika do obsługi mediów społecznościowych, a Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu – kogoś do spraw nadzoru inwestorskiego.

Jest też praca dla specjalistów ds. licencji i zezwoleń na transport drogowy – takiej osoby szuka Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; natomiast Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zatrudni osobę na stanowisko ds. zatwierdzeń i odbiorów organizacji ruchu.

Zainteresowani oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w urzędzie mogą składać przez internet. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią. Osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego, również może zostać zatrudniona (pod warunkami określonymi w ustawie), jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania i na portalu Poznan.pl.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar