Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął rok akademicki

inauguracja roku akademickiego UPP fot. UPP

Immatrykulacja studentów pierwszego roku i uroczyste odśpiewanie „Gaudeamus” – choć w za zachowaniem środków ostrożności z powodu pandemii i w mniejszym gronie, to Uniwersytet przyrodniczy bardzo uroczyście rozpoczął rok akademicki 2021/2022.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się 7 października w sali wykładowej Biocentrum. Była częściowo w wersji pandemicznej: mimo że tegoroczne rozpoczęcie nowego roku odbyło się w formie tradycyjnej, to warunki epidemiczne nie pozwoliły na celebrowanie tego szczególnego święta w większym gronie i bogatszej oprawie. Dla wszystkich zainteresowanych jednak inauguracja była transmitowana online. Warto dodać, że tegoroczna inauguracja przypadła w roku 70-lecia autonomii uczelni, która na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 1951 roku rozpoczęła działalność pod własnym szyldem.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i przemówienia rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza. Przedstawiając bieżącą sytuację uczelni, rektor poruszył wiele kwestii dotyczących funkcjonowania uczelni – dydaktyki, badań, współpracy międzynarodowej, finansowania uczelni, rozwoju inwestycji czy relacji z otoczeniem zewnętrznym. Podkreślił imponujące zaangażowanie naukowców UPP w realizację projektów badawczych i inicjatyw międzynarodowych, które przekładają się na pozyskiwanie środków na badania i wymierny aspekt uczestnictwa w kształtowaniu polskiej i światowej nauki (Uniwersytet utrzymuje pozycję lidera w pozyskiwaniu grantów NCN w grupie uczelni o profilu rolniczym i przyrodniczym. W 2020 roku realizowano 120 projektów).

Młodzieży akademickiej rektor życzył niesłabnącego entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji z przynależności do wspólnoty UPP. Studentom pierwszego roku – otwartości umysłów, poszerzania horyzontów, chęci poznawania świata i rozwoju własnej osobowości.
– Pamiętajcie, że trud edukacji zwłaszcza u progu nowej formy kształcenia, często bywa niełatwy, ale jego efekty niewspółmierne, otwierające drzwi do zawodowego świata na miarę własnych aspiracji i zdobytego wykształcenia – mówił prof. Szoszkiewicz.

Następnie głos zabrała Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, która gratulowała studentom wyboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
– Wierzę, że ta decyzja będzie jedną z waszych najlepszych decyzji w życiu – powiedziała pani minister. Następnie na mównicy pojawiła się Aneta Niestrawska, wicewojewoda Wielkopolski, która po przeczytaniu listu od wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego zaapelowała do studentów o szczepienie się.

Tradycyjnie podczas uroczystości dokonana została symboliczna immatrykulacja studentów pierwszego roku, a następnie wręczone został listy gratulacyjne Wybitnym Młodym Naukowcom.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Konstrukcje drewniane – przeszłość czy nowoczesność?” wygłosił prof. UPP dr hab. Radosław Mirski z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Oprawę muzyczną  tradycyjnie zapewniły Chór Akademicki „Coro da Camera” oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

Nowy rok akademicki rozpoczyna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prawie 8 tysięcy studentów, w tym ponad 2 600 przyjętych na pierwszy rok studiów. Studenci kształcić się będą na 35 kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek weterynaria – 13 kandydatów na jedno miejsce. Inne popularne kierunki to: dietetyka, leśnictwo, ekonomia oraz biotechnologia. Przyjęto rekordową liczbę 469 studentów zagranicznych, co pozwoliło na uruchomienie wszystkich 10 kierunków studiów anglojęzycznych. Działalność naukowo-badawcza uczelni prowadzona jest w dziewięciu dyscyplinach naukowych: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, weterynaria, nauki biologiczne, technologia żywności i żywienia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna oraz ekonomia i finanse.

Źródło: UPP