Szyperska Stara Papiernia i dworek fot. T. Dworek

Poznań: Uniwersytet Artystyczny przejmuje Starą Papiernię

Miała tu być siedziba straży miejskiej, zaplecze mariny, a jeszcze wcześniej – minaret jako obiekt artystyczny. Ostatecznie Starą Papiernię dostał Uniwersytet Artystyczny i ma ją zagospodarować. Pod czujnym okiem Rady Osiedla Stare Miasto.

– Rada Osiedla Stare Miasto dba o kompromis i korzyści dla lokalnej społeczności – zapewniają staromiejscy radni. I dlatego wsparli decyzję władz miasta o przekazaniu Starej Papierni, kompleksu zabytkowych budynków położonych między ulicami Piaskową, Szyperską a Estkowskiego Uniwersytetowi Artystycznemu. Dla obiektu to szansa na rewitalizację, dla Starego Miasta – doprowadzenie do porządku i przywrócenie do życia kolejnej interesującej nieruchomości, a dla mieszkańców – powstanie miejsca, które może się stać ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego tej części dzielnicy.

– Rada Starego Miasta od wielu lat negatywnie opiniuje zbywanie przez władze nieruchomości miejskich na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. – W tym jednak przypadku zaopiniowała pozytywnie oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat dla instytucji publicznej, tj. dla Uniwersytetu Artystycznego i przeznaczeniu jej na cele szkolnictwa wyższego i kultury, jednakże pod warunkiem zabezpieczenia ważnych interesów lokalnej społeczności. W przypadku zbycia nieruchomości, w postaci oddania w użytkowanie wieczyste, zagrożenie wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem jest mniejsze.

Jednak w takich przypadkach – czego dowodzi, i to wielokrotnie, najnowsza historia Poznania – ostrożności nigdy dosyć. I dlatego zdaniem radnych konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów miasta i lokalnej społeczności, zwłaszcza w przypadku zamierzonego udzielenia maksymalnej 99 proc. bonifikaty w cenie. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto przypomina, że w ostatnich latach zdarzały się negatywne przypadki sprzedaży przez uczelnie działek przekazanych przez miasto za symboliczną złotówkę, m.in. przy parku Wilsona, ale takich przykładów było znacznie więcej.

W przypadku decyzji o zbyciu Starej Papierni i leżącego na jej terenie barokowego dworku, rada już od kilku lat wnioskowała o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania w tym rejonie z odpowiednim zabezpieczeniem przestrzeni wspólnej dla mieszkańców oraz uniknięcia wielkiego zagęszczenia i kumulacji nowych obiektów tworzących konflikty społeczne. Ponadto staromiejscy radni wskazywali, że najlepsze byłoby zachowanie tych nieruchomości w zasobie miejskim i zlokalizowanie tam jednostek miejskich, które obecnie korzystają z najmowanych komercyjnych obiektów, płacąc za to co miesiąc dziesiątki tysięcy złotych. Skoro jednak władze nie uznały tych argumentów, to dla ratowania obiektów Rada Osiedla Stare Miasto przystała na przekazanie ich artystom.

– Radni zaznaczyli w uchwale, by w umowie pomiędzy stronami znalazły się również zapisy gwarantujące likwidację barier i ograniczeń dostępności do zmodernizowanych obiektów dla mieszkańców, poprzez otwarcie dziedzińca na wydarzenia kulturalne, a także stworzenie otwartej przestrzeni publicznej na dziedzińcu i ogrodzie „dworku” – mówi radny Jacek Maleszka, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Radni wnioskowali także o indywidualny wpis budynku Starej Papierni do rejestru zabytków oraz utrzymanie wpisu budynku dworku przy ulicy Szyperskiej 9 w rejestrze.

W umowie Miasta z Uniwersytetem Artystycznym powinny znaleźć się także zobowiązania związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej, w tym: przeznaczenie części budynku, obejmującej ok. 10% – 15% powierzchni użytkowej, na potrzeby lokalnej społeczności (miejsce spotkań) poprzez użyczenie na rzecz Miasta pomieszczeń, z odpowiednim zapleczem sanitarnym w zmodernizowanym budynku Starej Papierni, jedynie za zwrotem kosztów eksploatacyjnych a także utworzenie ogólnodostępnych otwartych przestrzeni na terenie zbywanych nieruchomości – otwartego dziedzińca.

Rada wskazuje także na konieczny nakaz nie tylko zachowania zieleni ale jej zwiększenia i zagęszczenia, w tym nasadzenia nowych drzew, a także wprowadzenie zakazu udostępnienia publicznych przestrzeni otwartych na cele parkingowe.

– Społeczność staromiejska po przeprowadzonych rozmowach i ustaleniach z władzami Poznania i Uniwersytetu Artystycznego ufa przekazanym zapewnieniom, że uczelni artystycznej uda się uratować i pięknie wyremontować wyjątkowe zabytkowe budynki Starej Papierni i starego dworku z XVIII wieku przy ulicy Szyperskiej – podsumowuje Andrzej Rataj, radny miejski i Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. – Liczymy również na dobre kompromisowe rozwiązania: przyjazne dla studentów, naukowców, artystów i lokalnej społeczności w trudnej i silnie zurbanizowanej przestrzeni staromiejskiej.

ROSM, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze