Poznań: Ulica Graniczna ze zmienioną organizacją ruchu

Graniczna fot. ZDM
Od piątku 18 czerwca ulica Graniczna będzie jednokierunkowa. Zmienione i uporządkowane zostanie także parkowanie na tej ulicy. Wszystko z powodu Strefy Płatnego Parkowania.

Ulica Graniczna jest jednym z tych miejsc, gdzie wyjątkowo dobrze widać zjawiska, którym przeciwdziałać ma SPP. Zaparkowane po wschodniej stronie auta znacznie ograniczają przestrzeń dla pieszych, pojazdy zajmują tutaj prawie każdy wolny metr kwadratowy, stojąc również zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych. Stwarza to zagrożenie dla wszystkich poruszających się w tym rejonie i zmiany były niezbędne.

Przede wszystkim ul. Graniczna stanie się jednokierunkowa na całej długości. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od skrzyżowania z ul. Łukaszewicza w stronę ul. Kolejowej. Dzięki wprowadzeniu jednego kierunku ruchu możliwe będzie zachowanie parkowania ukośnego po wschodniej stronie ulicy. Jednocześnie miejsca parkingowe zostaną odsunięte od linii zabudowy, co zwiększy przestrzeń dostępną dla pieszych. Przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego nie byłoby to możliwe ze względu na zbyt wąską jezdnię.

Postój po zachodniej stronie ul. Granicznej będzie odbywać się tak, jak dotąd, czyli na miejscach równoległych. Z parkowania wyłączone zostaną obszary położone w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Poprawi to widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo ruchu, szczególnie na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Łukaszewicza, gdzie do tej pory parkująca auta znacznie ją ograniczały.

Skrzyżowanie z ul. Strusia stanie się równorzędne (pierwszeństwo będą miały pojazdy jadące z prawej strony), a cała ul. Graniczna wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Zostanie na niej także wprowadzony kontraruch rowerowy.

Prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ul. Granicznej rozpoczną się i zakończą w piątek, 18 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania się korzystnej pogody. Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac.

Kierowcy tradycyjnie proszeni są o przeparkowanie samochodów – pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.

ZDM

Podziel się: