wybory fot. UMP

Poznań: Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami podczas wyborów

W Poznaniu spośród 227 lokali wyborczych 133 są dostosowane (dostępne dla wózków inwalidzkich oraz wyposażone w dodatkowe oświetlenie i lupy) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyborcy chcący zagłosować w jednym z nich mają taką możliwość. Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Do spisu można dopisać się bezpośrednio w urzędzie lub szybciej i bezpieczniej – przez internet. Termin składania dokumentów upływa we wtorek, 23 czerwca. Link do elektronicznego formularza dostępny jest TUTAJ.

Wnioski o dopisanie do spisu można też składać stacjonarnie. W tym celu trzeba odwiedzić jedną z trzech lokalizacji, w których realizowane są sprawy wyborcze. Są to:

siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. W PCŚ można złożyć wniosek bezpośrednio w okienku. W tej lokalizacji nie trzeba się umawiać na wizytę, a wyborca zostanie od razu dopisany do spisu;
Urząd Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W tym miejscu obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione.
Urząd Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Tutaj wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku, nie trzeba się umawiać, nie trzeba czekać w kolejce.

Udogodnieniem przysługującym osobom powyżej 60. roku życia lub posiadającym orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 19 czerwca.

Do 16 czerwca (lub do 23 czerwca jeśli w dniu głosowania wyborca będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie) można składać zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego. W tych wyborach wniosek w tej sprawie ma prawo złożyć każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, będzie głosować w Polsce oraz ma czynne prawo wyborcze.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkowo:

do pakietu wyborczego instrukcję głosowania oraz nakładkę na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a,
pakiet wyborczy do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu, wraz z możliwością odbioru koperty zwrotnej przez pracownika poczty.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miasta Poznania:
pisemnie – w trzech wymienionych wyżej lokalizacjach, czyli PCŚ przy ul. Małachowskiego 10, a także siedzibach urzędu miasta przy ul. Libelta 16/20 i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.
elektronicznie – poprzez ePUAP lub gov.pl.
Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille’a. Nakładki są dostępne w każdym lokalu wyborczy, a wydaje je w dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także osoby niepełnoletniej, np. wnuka, syna. Asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Ponadto do obowiązków członków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy) przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

W każdy poniedziałek (w godz. 15:00 do 17:00) w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 dyżuruje tłumacz języka migowego, który pomoże przy załatwianiu spraw związanych z uprawnieniami wyborców. Tłumacz dyżurować będzie także w dniu wyborów, 28 czerwca w godz. 9:00-18:00.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Poznań Kontakt).

UMP, el