Poznań: Uchwały antysmogowe wracają na tapetę

Zarząd województwa wielkopolskiego po trzyletniej przerwie wznowił prace zespołu eksperckiego do spraw uchwał antysmogowych. Celem prac zespołu jest przegląd obowiązującego pakietu uchwał oraz wypracowanie założeń do ich ewentualnych zmian.

O ponownym rozpoczęciu prac przez zespół poinformował Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, a pierwsze spotkanie członków zespołu po przerwie miało miejsce 9 września.

Skład zespołu został nieco zmieniony, jednak nadal zostaje utrzymany jego charakter, pozwalający na wielopłaszczyznowy dialog przedstawicieli samorządu, świata nauki oraz organizacji ekologicznych i instytucji związanych z ochroną środowiska.

Przypomnijmy, że z końcem 2017 r., Sejmik Województwa Wielkopolskiego, jako jeden z pierwszych w Polsce, przyjął pakiet trzech uchwał antysmogowych, które obowiązują w Poznaniu, Kaliszu i pozostałej części województwa wielkopolskiego. Założenia do uchwał zostały wypracowane podczas kilkumiesięcznej pracy tego zespołu. Wszystkie najważniejsze sugestie zostały uwzględnione przez zarząd województwa wielkopolskiego i przyjęte przez sejmik.

Uchwały antysmogowe obowiązują w naszym Województwie od 1 maja 2018 r. i także od tego dnia obowiązuje zakaz spalania w kotłach najgorszej jakości paliw, a więc węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miału, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc.. Dodatkowo paliwa węglowe muszą mieć wartość opałową na poziomie minimum 23 MJ/kg oraz zawartość popiołu nie więcej niż 10 proc..

Zakazano także stosowania biomasy stałej o wilgotności przekraczającej 20 proc.. Wprowadzone zostały także ograniczenia dla instalacji, w których spala się paliwa stałe, a więc kotłów i tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe źródła ciepła dopuszczone do eksploatacji muszą zapewnić określoną efektywność energetyczną oraz normy emisyjne. Ponadto muszą także być wyposażone wyłącznie w automatyczne podawanie paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.

Uchwały zapewniają jednocześnie kilkuletnie vacatio legis dotyczące niektórych nakazów. Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach: do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych i do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Natomiast miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) niespełniające wymogów uchwał antysmogowych należy wymienić do 1 stycznia 2026 r. Zaś kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być cały czas użytkowane.

UMWW, el

Dodaj komentarz

avatar