UAM_inauguracja fot. P. Stanula UAM

Poznań: UAM zainaugurował rok akademicki

1 października, zgodnie z tradycją, wybrzmiały w Auli UAM słowa: “Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!”. Po raz pierwszy w historii uczelni formuła inaugurująca rok akademicki została wypowiedziana przez kobietę. UAM przez najbliższe cztery lata pokieruje rektor prof. Bogumiła Kaniewska.

W swoim przemówieniu pani rektor podziękowała ustępującemu rektorowi, prof. Andrzejowi Lesickiemu.
– Spokojne, rozważne i mądre decyzje rektora pozwoliły nam nie tyle przebrnąć przez niełatwy czas, lecz spokojnie, rozważnie i mądrze pójść dalej, w poczuciu satysfakcji i sukcesu. Jesteśmy za to Waszej Magnificencji niezmiernie wdzięczni – mówiła.

– Wierzę w Uniwersytet, który nigdy nie był i nigdy nie będzie korporacją, fabryką punktów – nie można zarządzać nim technokratycznie ani autorytarnie – podkreślała pani rektor. – Uniwersytet to piękna wspólnota ludzi wolnych i odpowiedzialnych,
realizujących wspólne cele: prowadzenie badań, kształcenie młodych ludzi i działanie na rzecz otoczenia. Nie funkcjonujemy w odosobnieniu – autonomia jest nam potrzebna nie do izolacji, nie po to, by zamknąć się w wieży z kości słoniowej z dala od świata i zanurzyć w abstrakcyjnych rozmyślaniach, oderwanych od rzeczywistości. Wolność potrzebna jest badaczom po to, by uprawiać naukę niepodporządkowaną
opiniom, ideologiom, doraźnym interesom.

Rektorka mówiła także, że UAM będzie stać na straży tej wolności, autonomii uczelni, prawa do badań i refleksji, których granice wyznacza nie system nakazów i zakazów, lecz poczucie odpowiedzialności, akademicki etos oraz społeczna wrażliwość.

Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska, mówiła także o misji uniwersytetu.
– To naukowcy – biolodzy, chemicy – wyliczała – ścigają się z czasem, poszukując
w laboratoriach lekarstwa na koronawirusa. To socjolodzy i psycholodzy potrzebni są, by podpowiadać, jak budować relacje społeczne i instytucje, by chronić prawa każdego człowieka i wszystkich grup społecznych. To naukowcy mogą odpowiedzieć młodzieży na pytanie, jakimi sposobami chronić planetę, niszczoną przez ekspansywną cywilizację. To badacze historii, literatury i kultury powinni decydować o tym, jak zarządzać pamięcią, jak budować politykę historyczną, by odrobić wszystkie mroczne lekcje przeszłości. To pedagodzy i psycholodzy powinni odpowiedzieć na pytania, jak kształcić młodych, by wyrastali na ludzi mądrych, otwartych, tolerancyjnych. To prawnicy dbać muszą o kształt dobrze pojętego
prawa.

Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości ustępujący rektor, prof. Andrzej Lesicki przekazał insygnia władzy rektorskiej: berło, łańcuch i pierścień rektorce prof. Bogumile Kaniewskiej. W pożegnalnym wystąpieniu mówił o tym, że rok akademicki 2019/2020 zapisze się w historii jako wyjątkowy, ten, w którym społeczność akademicka musiała przejść na pracę zdalną, zarówno naukową, jak i dydaktyczną.

– Na ocenę strat, jakie poniósł uniwersytet w wyniku pandemii, jest jeszcze za wcześnie – mówił rektor. – Jednak dzięki wspólnemu wysiłkowi będą one mniejsze. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za aktywną postawę i zaangażowanie w miesiącach pandemii.

Rektor wyraził nadzieję, że pozostawia Uniwersytet w bardzo dobrej sytuacji, nie tylko finansowej, ale także organizacyjnej. Przypomniał też, że w czasie minionej kadencji starał się realizować swój program wyborczy.
– Przede wszystkim pamiętając o naczelnym zobowiązaniu, że jako rektor będę strzegł wartości akademickich: prawdy, dobra i piękna, autonomii i swobody w kształtowaniu badań naukowych i opartego na nich nauczania studentów i doktorantów – mówił prof. Andrzej Lesicki.

Podczas inauguracji wręczono medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. Andrzejowi Kostrzewskiemu. Laureat to wybitny uczony, wychowawca wielu pokoleń geografów i geomorfologów, prorektor UAM, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, a obecnie dyrektor Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Jest założycielem uniwersyteckich stacji terenowych na Pomorzu, na wyspie Wolin i na Spitsbergenie.

Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis jest najwyższym wyróżnieniem akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyznawany jest wybitnym uczonym, których praca naukowa przyczyniła się do budowy znaczenia uczelni na akademickiej mapie Polski.

W czasie inauguracji głos zabrała przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM, Joanna Maruszczak, która powitała nowych studentów i życzyła im powodzenia. Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska, dokonała immatrykulacji studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. “Nadzieja w literaturze” wygłosił prof. Piotr Śliwiński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

UAM, el

2 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze