Poznań: UAM zaczyna nowy rok akademicki

UAM fot. UAM
Ponad 37 500 studentów wszystkich rodzajów studiów rozpocznie 1 października nowy rok akademicki w Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu – wśród nich ponad 15 tys. na pierwszym roku studiów. Ten rok to także rok dużych zmian na uczelni.

17 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy statut, wchodzi w życie nowy regulamin organizacyjny oraz inne wewnętrzne dokumenty przygotowane w związku z nową ustawą.

– Od pierwszego października uniwersytet będzie podzielony na 5 kierowanych przez prorektorów szkół dziedzinowych, w których znajdzie się 20 wydziałów dyscyplinowych – wyjaśniał rektor prof. Andrzej Lesicki. – Oprócz tego w strukturze uniwersytetu będziemy mieli 4 filie zlokalizowane poza Poznaniem: w Gnieźnie, Słubicach, Kaliszu i Pile. Filia w Kaliszu nadal nazywać się będzie wydziałem, choć bez statusu wydziału dyscyplinowego. Najbliższe trzy miesiące to okres dostosowywania struktury wewnętrznej wydziałów do regulacji statutowych. Będzie to zadanie dziekanów, wśród których pojawiły się także nowo powołane na tę funkcję osoby.

– Robimy wszystko, żeby proces dydaktyczny odbywał się spokojnie i bez większych rewolucji – zapewniała prof. Kaniewska, prorektor ds. studenckich, dodając, że dziekanaty zmienią się w Biura Obsługi Studenta, w których pomoc będą mogli otrzymać studenci z różnych wydziałów.

Prorektor mówiła także o czekających uczelnię zadaniach wynikających z faktu realizacji pilotażowego projektu Uniwersytetu Europejskiego. 26 czerwca 2019 roku Komisja Europejska poinformowała, że Konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi UAM, jest w gronie pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich. Partnerami UAM w EPICUR są: University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute‐Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria) oraz Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).
– Będziemy tworzyli wspólny kampus, który ma doprowadzić do powstania współprowadzonych, a następnie wspólnych kierunków studiów i polepszenia mobilności naszych studentów. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzorem dla kolejnych uczelni przystępujących do programu – mówiła prof. Kaniewska.
Uroczystą inaugurację projektu zaplanowano na 7 listopada w Brukseli.

– UAM w nadchodzącym roku akademickim czeka ogromne wyzwanie w postaci międzynarodowej ewaluacji – zapowiedziała prof. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia. – Będziemy pierwszym klasycznym polskim uniwersytetem, który w sposób dobrowolny podda się zewnętrznej ocenie procesów zarządczych i kształcenia. Chcemy pokazać, że jesteśmy uniwersytetem europejskim w każdym tego słowa znaczeniu, że nasze kształcenie, które jest bliskie badaniom naukowym, spełnia wszystkie standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej i w światowej nauce i dydaktyce.
Prorektor zapowiedziała również kontynuację i poszerzenie programu BESTStudent kierowanego do najlepszych studentów UAM.

O prowadzonych przez UAM dwóch dużych zadaniach w ramach projektu Uniwersytet Jutra, mówił prof. Marek Nawrocki, prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
– W przetargu została wyłoniona firma, która wdraża rozwiązanie dla studentów i pracowników: intranet oraz platformę edukacyjno-komunikacyjną opartą o rozwiązania chmurowe i zintegrowaną z USOS – zapowiedział. – Pozwoli to na m.in. na prowadzenie zajęć on-line. Narzędzie będzie przydatne także w zajęciach prowadzonych ze studentami z innych uczelni europejskich.

– Nadal jesteśmy uniwersytetem, a więc instytucją, która prowadzi badania naukowe i w oparciu o nie kształci studentów i doktorantów, młode kadry naukowe. To zadania wpisane w misję uniwersytetu, które będziemy nadal wypełniać. Zmiany organizacyjne służą temu, abyśmy te zadania wypełniali jak najlepiej – podsumował prof. Lesicki.

UAM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: