Poznań: UAM z tytułem uczelni zaangażowanej. Jako pierwsza uczelnia w Polsce!

Prof. dr Thorsten Kliewe, ACEEU Chair oraz Anna Szmidt-Fiedler z UAM fot. ACCEU

Uczelnia zaangażowana to taka, która społecznie oddziałuje na otoczenie, dba o realizację idei społecznej odpowiedzialności i jakość współpracy. UAM jest pierwszą polską uczelnią, która otrzymała taki tytuł.

Otrzymanie go wcale nie jest łatwe: tytuł przyznawany jest przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Jest to obecnie jedyna akredytacja, która ocenia właśnie społeczne zaangażowanie uczelni wyższej: oddziaływanie jej na otoczenie, jakość współpracy z partnerami spoza uczelni, wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju.

Sam proces zbierania danych i analizowania ich trwa półtora roku! Podczas zbierania danych dotyczących społecznego zaangażowania UAM i pracy dwóch różnych komisji eksperckich analizie poddano piętnaście standardów przypisanych do pięciu głównych obszarów: strategia i orientacja, ludzie i potencjał organizacyjny, motywatory, edukacja, badania i trzecia misja, innowacje i oddziaływanie.

– Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom i studentkom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne – komentuje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, który zainicjował przystąpienie UAM do akredytacji. – Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić.

Wręczenie tytułu odbyło się podczas Stakeholder Forum, które pod koniec czerwca 2022 odbyło się na Uniwersytecie we Florencji. Wzięło w nim udział prawie 200 osób m.in ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych.

– Złożona i wymagająca procedura akredytacji ACEEU i udział w finałowym forum były dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem – komentuje Anna Schmidt-Fiedler, która koordynowała akredytacyjne działania w UAM. – Pozwoliły holistycznie spojrzeć na wdrażanie idei uczelni zaangażowanych na UAM, uporządkować wiele kwestii, poznać wiele wartościowych inicjatyw i innych pasjonatów tematu, dać się zainspirować do dalszych działań.

Władze uniwersytetu dziękują partnerom społecznym i biznesowym: Urzędowi Miasta Poznania, CK Zamek, Urzędowi Marszałkowskiemu, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Lech Poznań i GTF Company, którzy na spotkaniu z komisją oceniającą opowiadali o istocie swojej współpracy z UAM. Dziękują także pracownikom UAM, którzy podczas złożonego procesu akredytacji gromadzili potrzebne dane.

Do tej pory akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej ACEEU otrzymało 13 uniwersytetów z całego świata.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt Akredytacje zagraniczne, Umowa nr MEiN/2021/5/DIR/AZ w kwocie 69 680,63 zł.

Podziel się: