Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 w zestawieniu wszystkich uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 4. miejsce – a 6 kierunków tej poznańskiej uczelni zostało uznanych za najlepiej prowadzone w kraju.

UAM znalazł się za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Warszawską. 6 najlepszych kierunków to: archeologia, administracja, filologia angielska, gospodarka przestrzenna, pedagogika oraz turystyka i rekreacja.

– Jesteśmy uniwersytetem europejskim i badawczym – komentuje rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. – Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, co potwierdzają wysokie oceny dla sześciu kierunków. Od kilkunastu lat znajdujemy się wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Ten wynik z jednej strony nas cieszy, z drugiej daje impuls do dalszych starań. Pamiętajmy jednak, że trudno nam jako uniwersytetowi klasycznemu konkurować z uczelniami technicznymi. Na UAM mamy bogatą ofertę kierunków i specjalności, która jest stale poszerzana o ofertę studiów w języku angielskim. Chcemy przyciągać najlepszych, którym już od I roku proponujemy udział w unikatowym w skali kraju systemie grantów dla studentów. Wiem, że warto studiować na UAM. Oczywiście gratuluję zarówno tym, którzy nas wyprzedzili, jak i wszystkim uczelniom, które odniosły sukces w tegorocznym rankingu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajduje się także w gronie 1000 najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają wyniki czołowych rankingów instytucjonalnych: rankingu szanghajskiego, QS, Times Higher Education (1001-1200) i US News.

W dziedzinie Arts & Humanities UAM utrzymuje swoją mocną pozycję w dyscyplinach: lingwistyce i filologii angielskiej.

UAM zajmuje pierwsze miejsca w kraju w rankingach dziedzinowych:

1. Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022:
Education (301-400), ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim
Geography (501-600)
Politics and International Studies (501-600)

2. ARWU Global Ranking of Academic Subjects 2021:
Hospitality & Tourism Management (201-300)
Atmospheric Sciences (301-400, w tym samym przedziale co Uniwersytet Warszawski)
Earth Sciences (401-500)

3. US News Best Global Universities by Subject 2022:
Environment/Ecology (361)
Geosciences (316)

UAM jest też „zielonym” uniwersytetem – zajmuje drugie miejsce w Polsce w rankingu wspierającym zrównoważony rozwój i realizację III misji Green Metric (250 na świecie) oraz pierwsze w THE Impact Ranking 2022 w realizacji celów: Quality Education (SDG 4) oraz Reduced Inequalities (SDG 10).