Poznań: UAM wręczył stypendia im. dr. Jana Kulczyka

stypendia im. Jana Kulczyka fot. UAM
Czworo studentów i cztery doktorantki – wszyscy otrzymali w tym roku stypendia im. dr. Jana Kulczyka, najstarszego programu stypendialnego PPNT Fundacji UAM. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Sali Lubrańskiego.

Od 1999 roku, 180 stypendystów otrzymało ponad 2 mln zł.
– To są sumy i kwoty, które imponują. Jako rektorowi pozostaje mi wyrazić wdzięczność Uniwersytetu za to, że Kulczyk Foundation od tylu lat z nami współpracuje – komentował rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Wysokość stypendiów, wypłacanych przez 9 miesięcy, wynosi: dla studentów – 1300 zł miesięcznie, a dla doktorantów – 2700 zł miesięcznie. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.
– Honorujemy stypendiami osoby, które na to przemożnie zasłużyły swoim talentem, swoją pracą, swoim zaangażowaniem i determinacją – podkreślała prof. Beata Mikołajczyk, przewodnicząca Kapituły Stypendiów.

– Mój tato wierzył w intelekt, edukację i wykształcenie. Mawiał, że nauka jest kluczem do budowy własnych skrzydeł. Dziś widzimy, jak ważna jest wiedza. Przekonujemy się o tym bardziej niż kiedykolwiek, każdego dnia. Wiem, że ci młodzi, ale już wybitni ludzie, którzy otrzymali stypendia, zdobywaną wiedzę przekują w pozytywne zmiany, na których zyska całe społeczeństwo. To wielki zaszczyt mieć w tym swój udział – podkreślała Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

Studenci:
– Michał Tomasz Dziedzic z Wydziału Teologicznego, kierunek teologia,
– Mateusz Gołębiewski z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka specj. Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP),
– Iga Skrzypczak – Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska,
– Olga Żyminkowska – Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filozofia.

Doktoranci:
– mgr Kinga Adamczewska ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach,
– mgr Agnieszka Nymś-Górna ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych i pedagogiki,
– mgr Milena Roszkowska ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych,
– mgr Aleksandra Wieczorkiewicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do dziekana wydziału UAM, na którym studiują. Następnie dziekani poszczególnych wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku otrzymają stypendium. Od 6 lat przyznawane są także stypendia dla studentów UAM, będących obywatelami Ukrainy. W tym roku obydwie kapituły obradowały zdalnie.

UAM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: