UAM rektorat

Poznań: UAM rozpoczął rekrutację

1 czerwca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2021/22 – oczywiście online. Kandydaci mogą zgłaszać się poprzez System Internetowej Rekrutacji.

UAM prowadzi w tym roku rekrutację na 123 kierunki i 77 specjalności. Są wśród nich nowości, m.in.: “Groznawstwo”, “Analityka produktów spożywczych”, “Language, Mind, Technology”, “Language and Communication in Healthcare”, “Filologia polska jako obca”, “Nauczanie biologii i przyrody”, “Nowe media w komunikacji” czy “Produkcja audiowizualna”.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy założyć konto w Systemie Internetowej Rekrutacji, wybrać wymarzony kierunek, a następie wnieść opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie wyników matury, a w dalszej kolejności elektroniczne złożenie dokumentów. Każdy, kto planuje zostać studentem największej uczelni w Wielkopolsce, może zajrzeć do zakładki “Kandydaci” na stronie uczelni. Zamieszczono tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą, a także członkiem konsorcjum EPICUR, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej.

Nowe kierunki studiów:
1. Analityka produktów spożywczych – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
2. Etnolingwistyka (kierunek był dotychczas realizowany jako specjalność na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,
3. Filologia arabska (kierunek był dotychczas realizowany jako specjalność na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,
4. Filologia polska jako obca – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
5. Groznawstwo – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia,
6. Hebraistyka (kierunek był dotychczas realizowany jako specjalność na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,
7. Językoznawstwo i zarządzanie informacją (kierunek był dotychczas realizowany jako specjalność na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,
8. Language and Communication in Healthcare – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim,
9. Language, Mind, Technology – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim,
10. Nauczanie biologii i przyrody – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,
11. Nowe media w komunikacji – profil praktyczny – studia drugiego stopnia,
12. Pedagogika (rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania pozwolenia MEiN na utworzenie kierunku studiów) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu,
13. Produkcja audiowizualna – profil praktyczny – studia drugiego stopnia,
14. Projektowanie kultury (rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania pozwolenia MEiN na utworzenie kierunku studiów) – profil praktyczny – studia drugiego stopnia w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie,
15. Turkologia (kierunek był dotychczas realizowany jako specjalność na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Specjalności studiów:
1. na kierunku Etnolingwistyka
specjalność bałtologia (specjalność była dotychczas realizowana na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia,
specjalność wietnamistyka (specjalność była dotychczas realizowana na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego i drugiego stopnia,

2. na kierunku Filologia wschodniosłowiańska
specjalność filologia białoruska – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia,

3. na kierunku Filologie regionów
specjalność indologia (specjalność była dotychczas realizowana na kierunku filologia) – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia,
specjalność lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (region Azji Południowej) – profil praktyczny – studia drugiego stopnia,
specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region bałtofiński) – profil praktyczny – studia drugiego stopnia,

4. na kierunku Geografia
specjalność geo-grafika – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
specjalność geomorfologia stosowana – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,

5. na kierunku Geologia
specjalność geologia inżynierska i hydrogeologia – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
specjalność geologia stosowana Niżu Polskiego – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,
specjalność geozagrożenia – profil ogólnoakademicki – studia drugiego stopnia,

6. na kierunku Lingwistyka stosowana specjalność Applied Linguistics and Intercultural Communication – profil ogólnoakademicki – studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim i niemieckim.

UAM

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze