Poznań: UAM przyjął Strategię na lata 2020-2030

przyjęcie strategii UAM przez Senat fot. A. Wykrota UAM
Dokument przedstawiający wizję uczelni w najbliższej dekadzie, opracował niemal 60-osobowy zespół, a Senat przyjął go jednogłośnie 7 maja 2021 roku, w 102. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

– To wielki dzień dla naszego uniwersytetu. Ambitne cele wyznaczyliśmy sobie na najbliższe lata – podsumowała rektor Bogumiła Kaniewska. – Wierzę, że dzięki podjętym działaniom będziemy jeszcze bardziej uznaną uczelnią: prowadzącą badania na światowym poziomie, z najwyższą jakością dydaktyki, profesjonalnie zarządzaną i współkształtującą otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.

Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej.
– Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – wyjaśnił prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM.

UAM

Podziel się: