Poznań: Trzy religie znów mają wspólny kalendarz. „Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego”

Kalendarz Trzech Religii fot. UMP

Przedstawiciele trzech religii: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu ponownie stworzyli wspólny kalendarz, a jego druk sfinansowały władze miasta. – Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego – wyjaśnia ideę projektu Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Kalendarz jest efektem szeregu spotkań Youssefa Chadida, imama lokalnej wspólnoty muzułmańskiej, przedstawiciela gminy żydowskiej w Poznaniu oraz Marcina Wrzosa, księdza misjonarza oblata. To wyjątkowa publikacja, której celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie wyznawców różnych religii. Ukaże się już po raz piaty.

– Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Mieszkańcy stolicy Wielkopolski szczególnie się wspierają w czasach pandemii. Widzimy tę solidarność zwłaszcza w momencie rozpoczynającej się zimy. Mam nadzieje, że kalendarz będzie – tak jak w latach poprzednich – impulsem do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej i religijnej mieszkańców Poznania, a także przypomnieniem o wartościach, które nas łączą.

Inspiracją do stworzenia Kalendarza Trzech Religii był podobny kalendarz z Katowic.
– Pomysł trafił na podatny grunt – opowiada o. Marcin Wrzos, współtwórca i koordynator projektu. – W Poznaniu od lat trwa dialog między religiami abrahamowymi, a wspólne prace nad kalendarzem są pretekstem do spotkań oraz wymiany myśli, i to nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy kościołów, ale czasem również w bardziej zaskakujących miejscach. Co roku małymi krokami jest on rozszerzany, chociażby o inne denominacje chrześcijańskie. Wspiera nas w tym chociażby papież Franciszek w swoim nauczaniu.

W tym roku kalendarz zatytułowano „Budować pokój. 5 lat razem”. Hasło nawiązuje do liczby wydań i jednocześnie zapowiada motyw przewodni publikacji.
„Pokój to nie tylko stan oznaczający brak wojny między państwami czy ludźmi, nie tylko stan wykluczający konflikty i używanie przemocy, ale także stan oznaczający możliwość życia obok siebie ludzi różniących się. To stan harmonii wewnętrznej” – piszą we wstępie twórcy publikacji.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej.

– Poza kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendarz muzułmański, datowany od podróży proroka Muhammada z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata – podkreśla Youssef Chadid. – Publikacja zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy – niedziela, szabat, dzień zgromadzenia – i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni np. Dnia dziecka, matki czy ojca.

Kalendarz jest bogato ilustrowany. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, wyjaśnienia tradycji, obrządków czy modlitw każdej z religii. W tym roku kalendarz posiada także wstęp w języku angielskim, dzięki czemu stał się dostępny dla szerszej grupy odbiorców.

– Jestem wdzięczna władzom miasta za pielęgnowanie idei wielokulturowości oraz wartości religijnych, które współtworzą nasze społeczeństwo – mówi Alicja Bromberger-Kobus, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu. – Dzięki tej inicjatywie, która niesie ze sobą aspekt edukacyjny, poznajemy siebie nawzajem. Te piękne i bogate w treści kalendarze otrzymują szkoły, uczelnie, stowarzyszenia oraz sympatycy naszych społeczności, także za granicą. Oprawa publikacji, zarówno merytoryczna, jak i wizualna, cieszy oko, duszę, poszerza wiedzę, a także rozwija wyobraźnię. Wszystkim życzę przyjemności z korzystania z wyjątkowego Kalendarza Trzech Religii.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafi 5100 sztuk. Od 17 grudnia można go odebrać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13), Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14) oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44) i punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60). Można też go zamówić online za pośrednictwem strony misyjne.pl. Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Źródło: UMP