Poznań: Trwają rozliczenia programu małej retencji

mała retencja fot. UMP

Pilotażowa edycja programu małej retencji ruszyła wiosną tego roku. O wsparcie mogli się starać wszyscy poznaniacy – a ci, którzy wzięli w niej udział, muszą rozliczyć inwestycje do połowy listopada.

Zgodnie z założeniem programu chodziło o budowę takich instalacji, dzięki którym woda deszczowa pozostawałaby tam, gdzie spadła, a nie spływała kanalizacją burzową do Warty. Pieniądze z dofinansowania można więc było przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej.

Dotację można było otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego. O wsparcie mogły starać się osoby prywatne (dofinansowanie do 5 tys. zł), ale też wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje czy przedsiębiorcy (dofinansowanie do 50 tys. zł).

Nabór do programu rozpoczął się 20 maja i trwał do 10 czerwca. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców: wpłynęło 165 wniosków. Początkowo na małą retencję w tym roku miało zostać przeznaczone 500 tys. zł, jednak duży odzew ze strony mieszkańców sprawił, że miasto Poznań wystąpiło do miejskich radnych z prośbą o zwiększenie tej kwoty o kolejne 500 tys. zł.

Program już się zakończył i teraz czas na rozliczenie wykonanych inwestycji. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przypomina, że czas na to jest do 15 listopada (do północy), a wnioski należy składać poprzez E-PUAP lub przesłać drogą pocztową, listem poleconym na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań z dopiskiem „Mała retencja” (tak, aby była możliwa identyfikacja godziny nadania).

Do UMP należy złożyć: wniosek o rozliczenie dotacji i protokół z wykonania inwestycji, a także faktury – potwierdzające przeprowadzenie zadania oraz dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej lub w formie plików jpg).

Przy rozliczeniu pod uwagę brane będzie to, czy wydana kwota została właściwie zagospodarowana, a także czy wykonane prace odpowiadają opisowi inwestycji, który znalazł się w złożonym wcześniej wniosku.

Szczegóły i formularze dostępne są na stronie programu. 

Źródło: UMP


Warning: Undefined variable $style in /home/klient.dhosting.pl/siergiejpoz/tenpoznan.pl/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/class.php on line 4978