Poznań: Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Można wybrać maksymalnie 6 szkół i złożyć do nich dokumenty do 21 czerwca, a w przypadku szkół lub klas dwujęzycznych czy sportowych – do końca maja. Absolwenci podstawówek właśnie zaczęli wybierać nowe szkoły.

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Nauka w liceum czy technikum kończy się egzaminem maturalnym, po którym można kontynuować edukację na studiach wyższych. Ukończenie szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu, ale nie zamyka drogi kształcenia – absolwenci mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Harmonogram rekrutacji został określony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – terminy naboru są takie same w całej Polsce. Pierwszy dzień to 17 maja, a ostatni – 21 czerwca. Od 25 czerwca do 14 lipca młodzież musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (można to zrobić przez system elektroniczny). To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego muszą złożyć dokumenty do 31 maja, do godz. 15.

Dla wygody uczniów w tym roku wszystkie licea ogólnokształcące i technika prowadzone przez miasto Poznań oraz Liceum Dwujęzyczne w Luboniu ustaliły jeden wspólny termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Uczniowie nie będą więc musieli przystępować do niego w kilku szkołach, gdyż wynik zostanie uznany przez każdą z placówek wskazaną we wniosku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca. Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 30 lipca i dostarczyć do szkoły oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, zdecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji. Do zdobycia jest maksymalnie 200 punktów. Za wynik egzaminu ósmoklasisty można otrzymać 100 pkt. Decydują także oceny na świadectwie (z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału) – maks. 72 pkt. Dodatkowe 7 pkt. otrzymuje uczeń, który może pochwalić się świadectwem z wyróżnieniem. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu mogą dać dodatkowe 3 pkt. Natomiast uzyskanie tytułu laureata, finalisty lub zajęcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych – maks. 18 pkt.

W tegorocznej rekrutacji miasto zaplanowało uruchomienie 253 oddziałów (124 w liceach ogólnokształcących, 95 w technikach i 34 w branżowych szkołach I stopnia). Łącznie na absolwentów podstawówek czeka aż 6941 miejsc (3420 w LO, 2660 w technikach i 861 w BS I st.). Uczniowie mają też do dyspozycji nowe zawody, takie jak zdobnik ceramiki, złotnik – jubiler, zegarmistrz, kowal, a także technik ceramik, technik spawalnictwa, technik stylista, technik robotyk czy technik przetwórstwa mleczarskiego.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbywa się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz powiatu wskazuje je na jednym wniosku.

UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze