Azbest dotacje 2 fot. UMP

Poznań: Trwa nabór wniosków o dotacje na likwidację azbestu

Nawet całkowity zwrot kosztów za usuwanie i unieszkodliwianie tego rakotwórczego materiału – taką możliwość daje miejski program “Azbest”. Wnioski można składać do końca kwietnia.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. Dzięki miejskiemu programowi “Azbest” na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

– Wiele lat temu wyroby zawierające azbest były bardzo popularne w naszym kraju, chociażby ze względu na wytrzymałość – mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. – Dzisiaj już wiemy, że materiały te wywołują wiele dolegliwości, m.in. azbestozę czy choroby nowotworowe. W 1997 roku weszła w życie ustawa, która zakazuje produkcji i wprowadzania na rynek wyrobów zawierających azbest. Obecnie funkcjonujące przepisy zobowiązują właścicieli i zarządców nieruchomości do usunięcia tego materiału do 2032 roku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego chcemy wesprzeć naszych mieszkańców w tym procesie.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje są udzielane ww. podmiotom w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią. Chodzi np. o wymianę pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach.

– Mieszkańcy wielokrotnie zwracali nam uwagę na problem unieszkodliwiania azbestu – mówi Małgorzata Dudzic-Biskupska, radna Miasta Poznania. – Komisja rewizyjna wydała zalecenie przekazania na ten cel środków z miejskiego budżetu. Rada Miasta Poznania podjęła taką uchwałę i w związku z tym mamy możliwość wsparcia mieszkańców. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że azbestu w mieście już nie ma.

– W tym roku na realizację programu przeznaczone jest 330 tys. zł. Maksymalna możliwość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 33 tys. zł – tłumaczy Przemysław Surdyk, dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

Środki zostaną przekazane wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, złożeniu rozliczenia dotacji (w terminie nieprzekraczalnym do 15 października 2020 r.), dokonaniu jego sprawdzenia.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 211 lub 202, piętro II) w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce “Poznań usuwa azbest”). Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod numerami telefonów: 61 878 5017, 61 878 4053.

Dotacji udziela się do wyczerpania środków finansowych. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze