Poznań: Tramwaje wrócą na ulicę 23 Lutego. „Stosujemy niestandardowe rozwiązania”

plac Cyryla Ratajskiego, 23 Lutego fot. L. Łada

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że w październiku trasa linii 98 zostanie wydłużona i tramwaje będą dojeżdżać do pl. Ratajskiego, choć wcześniej twierdził, że to nie do zrobienia. Ale jak powiedział dyrektor ZTM Jan Gosiewski, ZTM stosuje niestandardowe rozwiązania, kiedy jest to możliwe…

Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie będą mogli dojechać tramwajem bezpośrednio do centrum od strony placu Wielkopolskiego.
– Kiedy jest to możliwe, stosujemy w Poznaniu niestandardowe rozwiązania, które mogłyby ułatwić podróżowanie pasażerom – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – Przykładami może być tymczasowy łuk torowy na pl. Wiosny Ludów, dzięki któremu możliwe było prowadzenie ruchu tramwajowego przez centrum, czy też obsługa odcinka trasy tramwajowej na Naramowice pomiędzy przystankami Włodarska i Lechicka/Naramowicka dwukierunkowo po jednym torze jeszcze w czasie trwania prac na dalszym jej przebiegu.

ZTM pracował także nad niestandardowym rozwiązaniem umożliwiającym dojazd tramwajów bliżej centrum od strony Śródki. Początkowo miała to umożliwić tzw. nakładka torowa na ul. 23 Lutego, ale to wymagałoby podwieszenia dodatkowej sieci trakcyjnej na fasadach kamienic, co nie okazało się możliwe.

Możliwy natomiast okazał się montaż rozjazdu umożliwiającego przejazd z jednego toru na drugi w rejonie pętli na placu Wielkopolskim, choć to rozwiązanie wymagało ustawienie dwóch tymczasowych słupów trakcyjnych doprowadzających zasilanie. Wszystkie te działania nie były możliwe do wykonania w czasie regularnego ruchu tramwajowego, a taki odbywał się na tej trasie do końca sierpnia. Prace więc ruszyły dopiero we wrześniu.

Dzięki temu rozwiązaniu już w październiku pomiędzy pl. Cyryla Ratajskiego a pl. Wielkopolskim tramwaje będą mogły poruszać się po jednym torze – ale pomiędzy placem Wielkopolskim a rondem Śródka kursować będą już normalnie, po właściwych torach, co pozwoli na zwiększenie przejrzystości komunikacji. Dzięki temu pasażerowie będą mieli pewność, z której strony nadjedzie tramwaj.

Dwukierunkowe kursowanie tramwajów po jednym torze w ul. 23 Lutego wymagać będzie wprowadzenia odpowiednich zmian organizacji ruchu, ale te informacje zostaną podane później.