Tramwaj na Marcelin fot. ZTM

Poznań: Tramwaj na Marcelin – są wyniki konsultacji społecznych

70 procent ankietowanych uznało, że inwestycja jest potrzebna, a 63 proc. zadeklarowało rezygnację z podróży samochodem i przesiadki na tramwaj, jeśli będzie kursował na Marcelin. Tak wynika z konsultacji przeprowadzonych przez ZTM od 17 sierpnia do 11 września.

– Chciałbym podziękować wszystkim za udział w konsultacjach. To niezwykle istotne, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przyszłości swojego miasta. Marcelin to obszar, który rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego tramwaj w przyszłości byłby tam bardzo potrzebny – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W czasie trwania konsultacji społecznych wypełniono 2641 ankiet na stronie internetowej Projektu (www.tramwajmarcelin.pl), natomiast do ZTM wpłynęło 47 wniosków (42 w formie elektronicznej oraz 5 w formie pism doręczonych na adres ZTM, w tym m.in. stanowiska Rad Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ w formie uchwał oraz uwagi Stowarzyszenia Rowerowy Poznań).

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji i zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz formalno-prawnym.

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że około 70 proc. uczestników konsultacji jest za budową trasy tramwajowej na Marcelin, a około 63 proc. respondentów po jej powstaniu zrezygnowałoby z przejazdów samochodem na rzecz podróży tramwajem.

W konsultacjach zaproponowano dwa warianty ewentualnego przebiegu trasy tramwajowej na Marcelin. W obu wersjach planowana trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej, gdzie projektowane jest włączenie jej do istniejącego torowiska na ulicy Grunwaldzkiej. Następnie trasa przebiega ulicą Grochowską do ulicy Marcelińskiej, a dalej w kierunku zachodnim, w stronę ulicy Bułgarskiej. Dalszy przebieg torowiska rozpatrywany jest w dwóch wariantach:

Wariant 1: przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej przez ulicę Bułgarską i Łubieńskiego do ulicy Kolorowej, tworząc “pętlę uliczną” przez ulice Pastelową i Jasną.

Wariant 2: zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ulicy Marcelińskiej i zakończenie jej “końcówką czołową” za skrzyżowaniem z ulicą Kolorową (obsługa trasy taborem dwukierunkowym).

Wariant 1 zyskał w konsultacjach większe poparcie (59 proc. wskazań). Należy jednak zauważyć, że ankietowani zaproponowali również inne przebiegi trasy tramwajowej na obszarze Marcelina, a najczęściej pojawiającym się postulatem było poprowadzenie torowiska w ciągu ulicy Bułgarskiej, na co również wskazywały w swoich uchwałach Rady Osiedli Ławica oraz Grunwald Północ.

Warto podkreślić, że zaproponowane w koncepcji warianty są wyłącznie propozycją otwierającą dyskusję nad ostatecznym przebiegiem trasy, co nie wyklucza podjęcia dalszych prac w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego obszaru, w tym przede wszystkim dla preferowanego w konsultacjach korytarza w ciągu ulicy Bułgarskiej.

Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji i konieczność przeprowadzenia dalszych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, decyzja o budowie trasy tramwajowej zostanie podjęta w przyszłości, po ustaleniu jej szczegółowego przebiegu. Będzie ona uzależniona również od możliwości finansowych miasta Poznania oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

– Warunkiem realizacji tej inwestycji w najbliższych latach jest zaangażowanie finansowe w nią inwestorów, którzy tam budują lub zamierzają budować. Tak poważna inwestycja komunikacyjna zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym byłaby nową jakością w Poznaniu – podsumowuje Mariusz Wiśniewski.

ZTM

1 1 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze