tablica pamięci hymn

Poznań: Tablica twórców hymnu odsłonięta!

W 93. rocznicę ogłoszenia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym na Starym Rynku przy ulicy Woźnej odsłonięto tablicę upamiętniającą trzech twórców hymnów polskich żyjących i tworzących w Wielkopolsce.

Tablica upamiętnia: Józefa Wybickiego (1746-1822) – autora słów „Mazurka Dąbrowskiego”, Karola Kurpińskiego (1785-1857) – kompozytora „Warszawianki” – hymnu Powstania Listopadowego oraz Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) – kompozytora „Roty”.

W Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, na tzw. „Skałce Poznańskiej”, obok urny z sercem Jana Henryka Dąbrowskiego, bohatera hymnu, spoczywają Józef Wybicki oraz Feliks Nowowiejski.

Autorami tablicy są artyści plastycy Robert Sobociński i Aleksander Korczak. Wizerunek orła pochodzi z sarkofagu Jana Henryka Dąbrowskiego, znajdującego się w kościele św. Michała Archanioła w Winnej Górze. Tablica pamiątkowa jest współfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej, a jej inicjatorami Fundacja Ochrony Zabytków Wielkopolski, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

el