Poznań: Sześć firm chce remontować trasę Pestki. Czy uda się wybrać wykonawcę?

tramwaj 2 fot. ZTM UMP

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, sześć firm złożyło oferty w przetargu na remont drugiego fragmentu trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego.

Dziś w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym. Chodzi o odcinek trasy od Słowiańskiej do Szymanowskiego, na remont którego miasto dostało 25,5 mln zł dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres remontu obejmuje kompleksową modernizację nawierzchni torowej trasy PST – pierwszą po 25 latach użytkowania.

„W prowadzonym przez ZTM przetargu złożono 6 ofert” – informuje ZTM. – „Najtańsza wynosi ok. 37,2 mln zł brutto, a najdroższa wyceniona została na ok. 51,3 mln zł brutto. Oznacza to, że choć wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia, to jednak prawdopodobnie będzie możliwe dokonanie jego rozstrzygnięcia. Obecnie prowadzone są czynności w zakresie weryfikacji poprawności złożonych ofert oraz analiza możliwości finansowych Miasta pod kątem zapewnienia finansowania dla zakresu objętego obydwoma postępowaniami”.

ZTM poinformował też, że ponieważ podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przygotowały cały szereg pytań, niezbędne było wydłużenie terminu otwarcia ofert o dwa tygodnie. A to z kolei oznacza, że po dokonaniu rozstrzygnięcia obydwu przetargów trzeba będzie aktualizować harmonogramu realizacji tej inwestycji o te dwa tygodnie – w tym w szczególności ustalenie terminu zamknięcia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz uruchomienia komunikacji zastępczej.

Dla pozostałego fragmentu trasy (od wjazdu przy moście Teatralnym do przystanku Słowiańska) odrębne postępowanie prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Podziel się: