Poznań: Szachty idą do zabudowy?

Teatralka fot. Sławek Wąchała
Miejska Pracownia Urbanistyczna wyłożyła do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mieleszyńskiej, czyli okolic Szacht. Wśród projektowanej zabudowy są też budynki wielorodzinne.

Projekt prezentuje zabudowę w większości jednorodzinną, ale jest też kilka fragmentów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i co gorsza – ta zabudowa dochodzi prawie do Szacht. Z pewnością dzięki temu mieszkańcy tych bloków będą mieli niezwykle malownicze widoki z okien – ale czy to dobrze dla Szacht?

Powstająca na tym terenie zabudowa już od dawna budziła zaniepokojenie ekologów, którzy obawiali się, by na Szachtach nie powtórzyła się historia z Żurawińcem, gdzie wskutek rabunkowej zabudowy wokół terenu rezerwatu został odcięty dopływ wód gruntowych do stawów i las zaczął wysychać. Odwrócono proces nakładem ogromnych środków i sił, także społecznych. Mieszkańcy organizowali Zielone Marsze, by zwrócić uwagę władz miasta na problem. A przecież wystarczyłaby inna zabudowa i nie byłoby ani problemu – ani kosztów.

Podobnej sytuacji ekolodzy obawiali się na Sołaczu, gdyby doszły do skutku plany zabudowy wielorodzinnej terenów po niedoszłej hali UAM przy Niestachowskiej. Groziłoby to wysychaniem stawów w parku Sołackim i obniżenia poziomu wód gruntowych w całej dolinie Bogdanki. Walka o takie plany zagospodarowania Sołacza, by do tego nie doszło, jeszcze trwa.

Czy teraz mamy mieć powtórkę z rozrywki na Szachtach?
Przypomnijmy: chodzi o teren na południu Poznania, uznany jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku za jeden z najcenniejszych przyrodniczo na terenie Poznania. To dlatego objęto go ochroną w ramach użytków ekologicznych, a radni ze Świerczewa walczyli, by nie dopuścić do zabudowania i zbytniego „ucywilizowania” tego terenu. Od 2014 rozpoczął się proces przystosowywania terenu Szacht do celów spacerowych i turystycznych, powstały ścieżki spacerowe, pojawiły się ławki oraz kosze, a później powstała wieża widokowa i pomost spacerowy. A w tym roku wieża widokowa na Szachtach razem z poznańskim parkiem Heweliusza zwyciężyły w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Jury wysoko oceniło sposób, w jaki Poznań kształtuje miejskie tereny zielone. A dodajmy, że to konkurs organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, odbywający się już po raz ósmy.

Radni osiedlowi z Fabianowa – Kotowa zapraszają zainteresowanych tematem na swoją sesję, która odbędzie się 16 października o 18.00. Mieszkańcy mogą też składać swoje uwagi do planu pisemnie w MPU ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. do 21 października.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17:00.

Lilia Łada

Podziel się:

Ostatnio dodane: