Światowy Dzień Mokradeł

Poznań: Światowy Dzień Mokradeł – wycieczka do starorzecza

Dendroterapia Poznań zaprasza na wycieczkę do reliktów łęgu w poszukiwaniu starorzecza. Temat jak na Światowy Dzień Mokradeł idealny!

Światowy Dzień Mokradeł i Terenów Podmokłych został ustanowiony w 1971 r. podczas konferencji ramsarskiej. Aby go uczcić, dziś o 10.30 wyruszy wycieczka przez tereny, które w Poznaniu zbliżone są do najbardziej naturalnych lasów, objętych ochroną jako użytki ekologiczne: Dębina I i Dębina II.

Będzie można obejrzeć zmieniający się profil siedlisk: łęg-grąd-dąbrowa, a także spróbować odnaleźć resztki starorzeczy, widoczne na planach Poznania sprzed stu lat, zobaczyć zabytkowe obiekty architektury i przyjrzeć się wiekowym dębom, ale i młodszym, choć okazałym topolom i wierzbom, w tym kilkunastu pomnikom przyrody. Przy sosnach natomiast odbędzie się krótki instruktaż ćwiczeń dendroterapeutycznych.

Będzie można także zaobserwować skutki zmian klimatu w terenie, w tym skutki suszy na terenach zalewowych i – niestety – skutki wycinek drzew w łęgu i innej degradacji przyrody, wywołanej przez człowieka. Nie zabraknie też… legendy miejskiej, w której występuje Ludwika księżna Radziwiłłowa z Hohenzollernów.

Wycieczka potrwa ok. 3 godzin i zakończy się w lesie na Dębinie, w rejonie ulic Dolna Wilda/Czechosłowacka – możliwość powrotu autobusem miejskim nr 176. Warto założyć wygodne buty i ubiór dostosowany do warunków, zabrać aparat fotograficzny i mały termos z herbatą/kawą.

sobota, 1 lutego, g. 10:30-14:00
Zbiórka: g. 10:30 u zbiegu ulicy Henryka Jordana i Piastowskiej (nieopodal Łazienek Rzecznych nad Wartą)

Zajęcia są bezpłatne. Uwadze uczestników polecamy dobrowolną zbiórkę: pomagam.pl/drzewapoznania

el

Dodaj komentarz

avatar