wtorek, 5 grudnia, 2023

Poznań: Stypendia twórcze od miasta. Kto ma szansę?

Od 5 tysięcy do nawet 20 tysięcy złotych wsparcia finansowego mogą uzyskać artyści, którzy do 29 sierpnia złożą wnioski do nowego miejskiego programu stypendialnego. Powstał on z myślą o tych artystach, którzy nie współpracują z instytucjami i organizacjami.

To zastrzeżenie jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo tacy twórcy w czasie po pandemii w większym stopniu borykają się z brakiem dochodów – a dodatkowo o wiele środków nie mogą aplikować, bo są one przeznaczone dla organizacji albo instytucji. Nowy program stypendialny jest odpowiedzią na ich potrzeby.

– Program jest adresowany bezpośrednio do nich. Duża część środowiska ludzi kultury nie korzysta z miejskiego wsparcia, bo nie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego o nowe stypendia będą mogli wystąpić osobiście, bez pośredników i rekomendacji, na własne potrzeby związane z twórczością – deklaruje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

W programie nie ma ograniczeń wiekowych, więc nie chodzi tu tylko o młodych twórców, wnioski mogą składać zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy czy zespoły twórcze. Kluczowe jest przedstawienie celu stypendium: czy to ma być wydarzenie artystyczne, wsparcie procesu twórczego poprzez na przykład sfinansowanie wyjazdu studyjnego, kursu mistrzowskiego, badań lub działań rozwijających kompetencje twórcze.

– Słowo “rozwój” jest tu kluczowe – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Większość publicznych programów wsparcia jest skupionych na wymiernych rezultatach – nowe poznańskie stypendia twórcze mają pomagać ludziom kultury w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności.

– We wniosku należy opisać swoje potrzeby rozwojowe, nakreślić wstępnie harmonogram działań i czas ich realizacji jeszcze w bieżącym roku oraz wskazać cele, jakie chce się z pomocą stypendium osiągnąć – precyzuje Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP.

Pula programu w tym roku wynosi 200 tysięcy złotych – to na razie program pilotażowy. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania – na stronie miasta w wydziałowej zakładce są też wszystkie dokumenty. Czas na ich złożenie minie 29 sierpnia o godz. 15.30.

Strona głównaKulturaPoznań: Stypendia twórcze od miasta. Kto ma szansę?