Wolność dla Białorusi fot. S.Wąchała

Poznań: Studenci z Białorusi dostaną stypendia

Prawie 500 tys. zł przeznaczyły samorządy Poznania, powiatu poznańskiego i Wielkopolski na pomoc dla 55 Białorusinów studiujących na poznańskich uczelniach.

Poznańskie samorządy w ubiegłym roku podjęły decyzję o pomocy dla białoruskich studentów, którzy uczą się w Poznaniu – i postanowiły tę pomoc zorganizować wspólnie, bo dzięki temu będzie ona większa, więc będzie też rzeczywistą pomocą dla studiujących.

– Na Białorusi od pół roku trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Reżim Łukaszenki dalej stosuje przemoc i brutalne represje wobec własnego społeczeństwa. Białorusini szczególnie teraz potrzebują naszej solidarności – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Chcemy, w miarę możliwości, wesprzeć naszych sąsiadów w budowie demokratycznego państwa prawa, o które wciąż muszą walczyć. Mam nadzieję, że program stypendialny dla studiujących w Poznaniu obywateli Białorusi, wpłynie na poprawę ich sytuacji życiowej i umożliwi im kontynuowanie nauki.

Wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które otrzymają na to środki od samorządów w formie dotacji. Poznań przeznaczył na ten cel 187 tys. zł, powiat poznański 108 tys. zł, a sejmik Wielkopolski – 200 tys. zł.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca tego roku, a następnie od października do grudnia). Dostanie je 37 osób studiujących na UAM, 12 osób-studentów Politechniki Poznańskiej, 3 osoby z Uniwersytetu Medycznego, 2 osoby z Akademii Muzycznej i 1 osoba z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Kryterium przyznania to wyniki w nauce – decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów, a w przypadku studentów I roku – ranking z rekrutacji. Stypendium otrzymane ze środków samorządu będzie mogło być jedynym publicznym wsparciem finansowym przyznanym studentowi.

Warto dodać, że tylko na UAM w tym roku akademickim studiuje łącznie 334 studentów z Białorusi. Jeszcze w ubiegłym roku uczelnia zaoferowała białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość bezpłatnego studiowania. Z tej propozycji skorzystały dwie osoby, które w tej chwili studiują zdalnie na UAM.

Uniwersytet wziął także udział w programie „Solidarni ze studentami”. To inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. prowadzona w ramach akcji „Solidarni z Białorusią”. Dzięki niemu 49 studentów z Białorusi otrzymało wsparcie materialne.

W Poznaniu studiuje 5,8 tys. studentów zagranicznych, w tym ok. 500 obywateli Białorusi, którzy stanowią drugą co do wielkości grupę studentów zagranicznych, zaraz po obywatelach Ukrainy (dane za rok akademicki 2019/2020).

UMP, UAM

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze