Poznań: Strażnicy miejscy odwiedzili bezdomnych. Z powodu koronawirusa

bezdomni fot. SMMP
Strażnicy, wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR, docierają do wszystkich koczowisk na terenie miasta sprawdzając, jak ich lokatorzy radzą sobie w czasie pandemii. Tym razem strażnicy przekazywali bezdomnym maseczki ochronne.

– W akcję pozyskania i przekazania maseczek ochronnych dla bezdomnych zaangażowały się trzy instytucje: Zarząd Transportu Miejskiego, Stowarzyszenie Społeczne oraz Straż Miejska Miasta Poznania – wyjaśnia Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej w Poznaniu. – Na początek otrzymaliśmy 200 szt. maseczek, które zostały rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy trzy referaty Straży: Nowe Miasto, Północ i Jeżyce. Strażnicy z tych rejonów, podczas wizytacji miejsc przebywania bezdomnych, przekazywali maseczki wszystkim spotkanym w koczowiskach osobom. Obecnie staramy się o pozyskanie kolejnej partii maseczek ochronnych, które przekażemy bezdomnym przebywającym w pozostałych rejonach miasta.

W trakcie każdej wizytacji funkcjonariusze docierają do 92 miejsc, w których przebywają bezdomni. Wszystkie zastane osoby pytają o samopoczucie, informują o zagrożeniach wynikających z panującej epidemii oraz rozdają materiały informujące o postępowaniu, na wypadek wystąpienia objawów zachorowania na koronawirusa.

Opisane działania są realizacją polecenia wojewody wielkopolskiego, wydanego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej covid-19, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, a w szczególności bezdomnym.

SMMP, el