Poznań: Straż miejska podsumowała półrocze

Całodobowa obserwacja obrazów z kamer monitoringu, pomoc bezdomnym czy interwencje związane ze spożywaniem alkoholu. To najważniejsze obszary aktywności strażników miejskich na rzecz bezpieczeństwa i porządku.

Miejski system monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez cywilnych pracowników straży. Siedziby poszczególnych stanowisk usytuowane są w komisariatach policji. Operatorzy pracują w systemie całodobowym i mają do dyspozycji 753 kamery. W minionym półroczu ujawnili 4 042 zdarzenia wymagające interwencji straży miejskiej lub policji. Najwięcej wydarzeń wymagających interwencji, bo aż 1 606, zgłoszono na Starym Rynku i w okolicach. Dla porównania, na terenie Nowego Miasta takich zgłoszeń operatorzy przekazali 654, a na Grunwaldzie 639.

Najwięcej zdarzeń wiązało się ze spożywaniem alkoholu bądź innych podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po spożyciu ich nadmiernej ilości – 1 226. Aż 451 zgłoszeń dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych. Większość z nich, z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Należy też dodać, że na podstawie zgłoszeń od operatorów monitoringu miejskiego zatrzymano 198 osób, głównie posiadające substancje narkotyczne, sprawców rozbojów, pobić i kradzieży, uczestników bójek ulicznych oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Strażnicy pomagali też osobom bezdomnym – w okresie zimowym codziennie docierali do miejsc ich bytowania oferując im pomoc socjalną, medyczną bądź miejsce w noclegowniach. Wyziębionym i głodnym przekazywali pakiety żywnościowe kupione z budżetu straży miejskiej, a potrzebujących pomocy lub będących w stanie upojenia alkoholowego przewozili do wytrzeźwienia w ODON. Osobom . Zadanie to strażnicy realizowali przy ścisłej współpracy z MOPR i policją.

Inne działania strażników wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców:

interweniowali 1 107 razy wobec pijących alkohol w miejscach zabronionych
doprowadzili 639 nietrzeźwych osób do ODON lub miejsca zamieszkania
na zgłoszenia mieszkańców 255 razy skutecznie interweniowali w sprawie zakłócania spokoju i porządku publicznego
interweniowali 1 055 razy wobec osób palących tytoń w miejscach objętych zakazem
141 razy interweniowali wobec osób używających wulgaryzmów
zabezpieczyli 39 miejsc zdarzeń do czasu przybycia Policji, Straży Pożarnej bądź innych służb powołanych do usunięcia zagrożenia
przekazali Policji 504 zgłoszenia lub informacje w sprawach właściwych dla jaj kompetencji
Obok wymienionych działań interwencyjnych należy wspomnieć o wspólnych patrolach z policjantami, udziale strażników w programie Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec, o działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, zabezpieczeniu licznych imprez masowych i uroczystości odbywających się na terenie miasta.

SMMP, el

Daj znać innym

Dodaj komentarz

avatar