UAM rektorat

Poznań: Strategia UAM na konsultacjach

Jeszcze do 23 kwietnia, do godz. 12.00, pracownicy UAM mogą zgłaszać swoje uwagi do Strategii UAM 2020-2030. Jak dotąd wpłynęło kilkadziesiąt uwag i propozycji od pracowników uczelni.

Dokument przedstawiający wizję uczelni w najbliższej dekadzie opracował niemal 60-osobowy zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej.
– Nasz uniwersytet chcemy tworzyć wspólnie, tak by każdy z nas miał wpływ na jego kształt, na jego rozwój, nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez decyzje o jego przyszłym rozwoju – podkreślała prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, zachęcając społeczność uczelni do udziału w konsultacjach.

Strategia prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności, kształci na najwyższym poziomie i jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego regionu, kraju, Europy i świata.

– Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – mówi prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM.

Nowo powstały dokument zawiera cztery cele strategiczne: “badania naukowe na najwyższym poziomie”, “najwyższa jakość kształcenia”, “uczelnia profesjonalnie zarządzana” oraz “uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze”. Każdy z nich został dodatkowo podzielony na szczegółowe cele operacyjne.

Zespół przyjrzy się teraz uważnie wszystkim zgłoszonym uwagom, a następnie przedstawi ostateczną wersję dokumentu.

UAM

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze