Poznań: STOP-NOP protestuje przeciwko uchwale szczepionkowej

Justyna Socha, szefowa stowarzyszenia STOP-NOP, złożyła dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o stwierdzenie nieważności uchwał żłobkowych wprowadzających dyskryminację nieszczepionych dzieci. Taką uchwałą jest jej zdaniem uchwała żłobkowa, którą przyjęła Rada Miasta Poznania.

Poznańscy radni uchwalili, że do żłobków w stolicy Wielkopolski będą przyjmowane tylko te dzieci, które zostały zaszczepione zgodnie z obowiązującym prawem – i kalendarzem szczepień.

Ta właśnie uchwała nie podoba się szefowej stowarzyszenia STOP-NOP, która uznała ją za dyskryminacyjną i niezgodną z prawem. Dlatego zaskarżyła ją do wojewody.

„Obowiązek przedstawiania kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie szczepień przez dziecko jest niezgodny z obowiązującym prawem” – wyjaśnia w swoim piśmie Justyna Socha. – „Przedmiotowy zapis narusza szereg przepisów ustawowych, jak również stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości i równego dostępu do nauki”.

Szefowa stowarzyszenia twierdzi też, że informacja na temat stanu zdrowia dziecka jest objęta tajemnicą (art. 13 w związku z art. 24 Ustawy o prawach pacjenta), a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorom placówek wychowawczych) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy.

Wojewoda ma na podjęcie decyzji, czy uchwała jest zgodna z prawem czy nie, 30 dni. Jeśli uzna, że nie jest zgodna z prawem, radni powinni przyjąć nową uchwałę lub – jeśli nie zgodzą się z wykładnią wojewody – skierować sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, by ten zadecydował o jej legalności lub nie.

Mat. pras., el

Podziel się:

Ostatnio dodane: