Poznań: Sto lat temu powstał Uniwersytet Poznański

Podziel się!

Sto lat temu swoją działalność rozpoczęła Wszechnica Piastowska, która następnie zmieniła nazwę na Uniwersytet Poznański. To właśnie z tej uczelni powstały później UAM, UM, AWF i UP.

Uniwersytet Poznański był jedną z sześciu uczelni, które działały na terenie ówczesnej II RP i szybko stał się wiodącą jednostką na ziemiach zachodnich. W czasie wojny, Niemcy w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego otworzyli Reichsuniversität Posen. Nie był on jednak kontynuatorem myśli poznańskiej. Wręcz przeciwnie. Niemcy otworzyli uczelnię w dużym stopniu po to, żeby wyeliminować polską naukę i propagować poglądy nazistowskie. Pod koniec wojny jednostka została zlikwidowana.

W tym czasie pojawił się jednak kontynuator myśli Uniwersytetu Poznańskiego – w Warszawie powstał tzw. tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, współtworzony przez poznańskich wykładowców, którzy wcześniej pracowali na uczelni w Poznaniu. Uniwersytet funkcjonował aż do Powstania Warszawskiego.

Po zakończeniu wojny Uniwersytet Poznański wznowił działalność. Nowe władze podjęły decyzję o zmianie struktury uczelni, rozbijając ją na kilka mniejszych: tak powstały późniejszy Uniwersytet Medyczny (wtedy Akademia Medyczna); Akademia Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet Przyrodniczy (ówczas Wyższa Szkoła Rolnicza). Sam Uniwersytet Poznański zmienił nazwę na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Teraz rektorzy wszystkich uczelni wspólnie będą świętowali urodziny Uniwersytetu Poznańskiego. W planach oprócz mszy jest m.in. pochód, ale również złożenie kapsuły czasu, która ma zostać otwarta dokładnie za 100 lat, na 200 urodziny uczelni.

Autor: AS


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar