Poznań: Starosta poznański z absolutorium

Jan Grabkowski fot. PP
Powiatowi radni przyjęli w środę sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu poznańskiego za 2020 rok i udzielili zdecydowaną większością głosów wotum zaufania oraz absolutorium staroście poznańskiemu i zarządowi powiatu w Poznaniu.

– Ten budżet był proinwestycyjny i prospołeczny, udało się zrealizować inwestycje niezależnie od trudności, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom – podsumował miniony rok radny Seweryn Waligóra.

Dochody za 2020 rok wyniosły ponad 404 mln zł, a wydatki ok. 400 mln zł. Do budżetu centralnego trafiło ponad 38 milionów złotych tzw. podatku janosikowego. To 5 milionów więcej niż za rok 2019.
– Mimo tak trudnego roku udało się oddać do użytku najnowocześniejszy blok operacyjny w puszczykowskim szpitalu, nieprzerwanie prowadziliśmy inwestycje drogowe, cały czas mimo reżimu sanitarnego przyjmowaliśmy w urzędzie naszych mieszkańców – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Pandemia nas nie zatrzymała, choć z pewnością nieco spowolniła tempo pracy.

Aż 106,1 mln złotych powiat przeznaczył na zarządzanie drogami. Niemal 73 mln zł pochłonęły inwestycje, prawie 24 mln zł – remonty i utrzymanie dróg powiatowych, a ponad 5 mln zł wydano na wykup gruntów pod przyszłe zadania. Co udało się przebudować w 2020 roku? Drogę Więckowice – Lusówko (2,5 km), ulicę Sowiniecką w Mosinie (1,3 km), a także kolejne odcinki ulicy Poznańskiej w Koziegłowach (0,9 km) i drogi Iwno – Pobiedziska (3,1 km). Nad torami kolejowymi na ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie pojawił się nowy wiadukt. W zeszłym roku zakończono też pierwszy etap remontu mostu w Biedrusku, a także „akcję nakładki”, w ramach której wyremontowanych zostało 18 km dróg powiatowych.

Drugie miejsce pod względem wydatków zajmuje edukacja. W ubiegłym roku powiat wydał 85.9 mln zł, z czego 65,4 mln zł stanowiły same wynagrodzenia, przy otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 60 mln złotych. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i przeprowadzenie remontów.

Każdego roku znaczną część budżetu powiat przeznacza na politykę społeczną i ochronę zdrowia. Za 64,6 mln złotych sfinansowanego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wsparcie otrzymały też rodziny zastępcze, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej. Dzięki dużej popularności programów profilaktycznych udało się przeprowadzić akcję szczepień przeciwko HPV i grypie – łącznie zaszczepionych zostało prawie 4,2 tysiąca osób.

Epidemia koronawirusa wymusiła na samorządach nowe wydatki w zakresie bezpieczeństwa: 2,3 mln zł przeznaczył powiat na przeciwdziałanie negatywnych skutków wywołanym przez koronawirusa. Do pracowników i uczniów szkół prowadzonych przez powiat trafiły środki czystości przeciwwirusowe i dezynfekujące, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony stanowisk pracy, kombinezony, fartuchy, ochraniacze na obuwie, dozowniki, ozonatory i termometry bezdotykowe.

– Zaopatrzyliśmy nasze szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć zdalnych; replikatory do laptopów, notebooki, licencje Microsoft Teams, laptopy – podkreśla starosta poznański. – W tym trudnym okresie naszym priorytetem była również ochrona mieszkańców DPS-u. W tym celu kupiliśmy system monitoringu termowizyjnego dla placówki w Lisówkach. Nigdy nie żałowaliśmy na te kwestie pieniędzy, bo oświata i zdrowie to nasze priorytety.

Na zabytki w 2020 r. wydano 2,4 mln zł, z czego 800 tys. zł. przekazano na ratowanie barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań. 1,6 mln zł rozdysponowano na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane.

Po raz kolejny w ubiegłorocznym budżecie znalazły się pieniądze na ekologiczne projekty. Ponad milion złotych wydano na likwidację tzw. kopciuchów. Nadal prowadzony jest program likwidacji azbestu. Łącznie na ochronę środowiska wydano blisko 2 miliony złotych.

PP

Podziel się:

Ostatnio dodane: