Poznań stanie się stolicą polszczyzny

Już po raz trzeci w Poznaniu odbędzie się debata z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wśród panelistów pojawią się m.in. Jerzy Bralczyk, Andrzej Blikle czy Jacek Żakowski. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie język i demokracja. Eksperci dyskutować będą m.in. o wolności słowa i odpowiedzialności za nie oraz języku mediów, polityki i propagandy. Debata odbędzie się 20 lutego, w Centrum Kultury Zamek.

Temat tegorocznej debaty – “Język i demokracja” został wybrany przez Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk jesienią ubiegłego roku. Nie spodziewano się wówczas, że po kilku miesiącach stanie się on jeszcze bardziej aktualny.

– W ostatnim czasie dominuje temat mowy nienawiści. Rada języka od dawna protestuje przeciwko brutalizacji i agresji językowej. Podkreślamy jednak, że to nie język jest kreatorem tej nienawiści. Ona jest w nas. Język jest tylko przejawem agresji, która rządzi naszym zachowaniem – tłumaczy prof. Tadeusz Zgółka, językoznawca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Prezydium Rady Języka Polskiego.

Temat “Język i demokracja” nie powinien ograniczać się jednak jedynie do głośnego ostatnio zagadnienia mowy nienawiści.

– Temat jest ważny, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Język ma służyć demokracji. Jest narzędziem, które pomaga w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ jest dostępny dla wszystkich – tłumaczy prof. Tadeusz Zgółka. – Jeżeli chodzi o język i demokrację, pojawia się zagadnienie bardziej szczegółowe – język indywidualny, którym posługuje się każdy z nas. Demokracja objawia się w akceptowaniu wypowiedzi drugiego człowieka – oczywiście poza szczególnie nagannymi etycznie zachowaniami.

Nie bez znaczenia jest fakt, że debata toczy się przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

– Demokracja w tej sferze oznacza równouprawnienie, równorzędność poszczególnych języków wobec siebie. Szacunku wymagają też języki bardziej wyspecjalizowane, socjolekty czy profesjolekty, np. język prawników, chirurgów czy subkultur młodzieżowych – wyjaśnia Tadeusz Zgółka.

Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli różnych środowisk, nie tylko językoznawców. O języku i demokracji dyskutować będą paneliści: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Przemysław Czapliński, dr Katarzyna Kłosińska, ks. prof. Wiesław Przyczyna, prof. Andrzej Blikle oraz Jacek Żakowski. Słowo wstępne wygłosi prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Główne tematy debaty to: Język – wolność słowa – demokracja; język jednostkowy, indywidualny (idiolekt) a język wspólnoty (narodowej, środowiskowej, wyznaniowej, korporacyjnej itp.); wysokie i niskie odmiany języka; edukacja językowa; język mediów, polityki, propaganda; odpowiedzialność za słowo; działanie słowem. Podczas debaty będzie też czas na dyskusję i pytania do panelistów.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w roku 1999 przez UNESCO w celu promocji języków używanych w różnych krajach, a także w trosce o ich przetrwanie i ochronę przed tendencjami globalizacyjnymi. W roku 1999 Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Ustawę o języku polskim i powołał przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Radę Języka Polskiego, nakładając na nią obowiązek czuwania nad stanem naszego języka ojczystego, w szczególności także przeciwdziałanie jego prymitywizacji, wulgaryzacji i agresji.

Debata “Język i demokracja” odbędzie się 20 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82). Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorami wydarzenia są Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Poznania oraz Centrum Kultury ZAMEK.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze