Poznań: Skwer przy pomniku Armii Poznań ma już nazwę

Pomnik Armii Poznań, fot. UMP
Dyskusja była długa i burzliwa – ale ostatecznie decyzja zapadła i skwer przy pomniku Armii Poznań decyzją poznańskich radnych nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Za przyjęciem tej nazwy było 22 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, a przeciwko projektowi zagłosowało 7 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Już wyniki głosowania dowodzą, że podjęcie decyzji nie było łatwe, mimo że jeszcze przed sesją pomysł poparli prezydent Jacek Jaśkowiak i szef klubu radnych PO Marek Sternalski. Dodatkowo w sprawie namieszało pojawienie się propozycji drugiej nazwy dla tego samego terenu: Bohaterów Bitwy nad Bzurą.

Radni będący przeciwko nadaniu imienia prezydenta skwerowi pytali, jakie zasługi Lecha Kaczyńskiego i jego żony dla Poznania sprawiają, że skwerowi w centrum miasta zostanie nadane ich imię. Przypomnieli też, że to właśnie Lech Kaczyński zlikwidował Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, którą ustanowił prezydenta Aleksander Kwaśniewski i która była wręczana co roku właśnie w Poznaniu. Nagrodę przywrócił dopiero prezydent Bronisław Komorowski i do dziś jest to najważniejsza nagroda przyznawana przedsiębiorcom w naszym kraju.

Argumenty prezydenta, który mówił, że przyjęcie tej nazwy będzie dowodem na otwartość Poznania na wszystkie poglądy – nie wszystkim trafiły do przekonania. Na pewno nie trafiły Radzie Osiedla Stare Miasto, która nie zdążyła wyrazić opinii w tej sprawie. Zgodnie ze Statutem Miasta Poznania radni miejscy przed podjęciem uchwały powinni takiej opinii u radnych osiedlowych zasięgnąć.

Jak przypomina radny Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, w statucie widnieje zapis: „w sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów miasta i jednostek organizacyjnych miasta obligatoryjne”. Na wydanie tej opinii rada osiedla ma 30 dni. Jednak radni miejscy podjęli decyzję przed upływem tego terminu, nie czekając na uchwałę radnych ze Starego Miasta.

Rada Osiedla Stare Miasto może zaskarżyć uchwałę jako niezgodną z prawem, do sądu administracyjnego. Czy to zrobi? Nie wiadomo. Na razie więc skwer przy pomniku Armii Poznań nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.