Poznań: Skwer imienia Lecha i Marii Kaczyńskich nielegalny?

wzgórze św. Wojciecha fot. L. Łada

Rada Osiedla Stare Miasto złożyła skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania. Wnioskuje o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie nadania imienia skwerowi Lecha i Marii Kaczyńskich.

Imię prezydenta i jego żony miałby nosić skwer znajdujący się na tyłach pomnika Armii Poznań, na wzgórzu św. Wojciecha, a uroczyste nadanie imienia zaplanowano na 21 października. Stosowną uchwałę podjęli też miejscy radni.

Jednak staromiejscy radni zaprotestowali przeciwko temu, ponieważ decyzja o nadaniu imienia została ich zdaniem podjęta niezgodnie z prawem.
– Ze Statutu Miasta Poznania i statutów poznańskich rad osiedli wynika, że wniosek o nadanie nazwy skweru powinien uwzględniać opinię odpowiedniej rady osiedla – wyjaśnia Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. – Tymczasem głos lokalnej społeczności został w przypadku skweru Kaczyńskich pominięty i Radzie Osiedla Stare Miasto nie dano możliwości na wypowiedzenie się, wobec czego wniosek o nadanie nazwy nie spełniał warunków proceduralnych. Wniosek o ustanowienie skweru Kaczyńskich na Starym Mieście procedowany był w ekspresowym tempie, wywołał sporo emocji, w przypadku Rady Osiedla Stare Miasto, nie natury politycznej, a stricte wartości obywatelskich, związanych wyrażeniem opinii lokalnej społeczności, zagwarantowanej w Statucie Miasta Poznania!

Zarząd RO Stare Miasto wystosował pismo do prezydenta Jaśkowiaka zadając kilka istotnych pytań dotyczących spójności nazewnictwa, ekspresowej procedury poza dotychczasową praktyką czy terminów odpowiedzi na pisma. Na wątpliwości staromiejskich radnych prezydent Jaśkowiak nie odpowiedział, przesłał za to pismo z Geopozu, z którego wynika, że dla prawidłowego procesu legislacji nazewnictwa przed głosowaniem w radzie miasta konieczne było pozyskanie opinii – uchwały Rady Osiedla Stare Miasto.

Należy przypomnieć, że Statut Miasta Poznania w § 40 stwierdza: „W sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne”. Tymczasem w tym konkretnym przypadku miejscy urzędnicy dali staromiejskim radnym na podjęcie uchwały w sprawie nazwy skweru… 14 dni.
– Tymczasem w odpowiedzi na pismo zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss napisał: „Uwzględniając fakt, że osiedla są organami kolegialnymi, co wiąże się z koniecznością zorganizowania spotkania grupy osób, aby wspólnie podjęły decyzję, w przygotowywanych przez Geopoz, pismach wyznaczany jest termin 30 dni na zaopiniowanie projektu” – podkreśla radny Dworek. – Co jest szczególnie trudne do zrozumienia, przy ostatniej wersji projektu uchwały Rady Miasta Poznania (wniosek o nadanie skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich) Rada Osiedla Stare Miasto została całkowicie zlekceważona, gdyż ostateczna wersja projektu uchwały Rady Miasta Poznania, z prośbą o opinię Rady Osiedla, została doręczona dopiero 8 czerwca 2021 roku (sic!), to jest 7 dni po sesji Rady Miasta Poznania, podczas której podjęto uchwałę i zdecydowano o nazwie skweru!  Głos lokalnej społeczności został zatem pominięty, a tym samym wniosek o nadanie nazwy nie spełniał statutowych warunków formalnych. Szanując władze Miasta Poznania, mieszkańcy również oczekują od władz szacunku wobec mieszkańców i lokalnych społeczności.

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła uchwałę – specjalne stanowisko w sprawie pominięcia opinii rady przy procedurze nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich. A teraz staromiejscy radni złożyli w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie nazwania imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich skweru na Wzgórzu Świętego Wojciecha.

„Rada Osiedla Stare Miasto liczy na refleksję Rady Miasta Poznania, a przede wszystkim tych radnych, którzy popierali procedurę naruszającą demokratyczne zasady i szacunek wobec mieszkańców” – piszą radni ze Starego Miasta w swoim stanowisku. – „A społeczność staromiejska Poznania, reprezentowana przez radnych Osiedla Stare Miasto, liczy na stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały Rady Miasta Poznania, podjętej z naruszeniem zasad obowiązujących i stosowanych w Mieście Poznaniu”.

Źródło: ROSM

Podziel się: