Barbara Sajnaj fot. UMP
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, zwyciężyła w prestiżowym rankingu, którego wyniki ogłoszono podczas Kongresu Perły Samorządu 2020.

Kongres „Perły Samorządu” organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. To okazja do spotkania ekspertów i przedstawicieli samorządów z całej Polski oraz rozmowy o aktualnych problemach i ich rozwiązaniach. Podczas wydarzenia przyznano również nagrody w rankingu Skarbnik samorządu 2020.

– Zmieniające się przepisy prawa, konieczność realizacji przez samorządy coraz bardziej złożonych zadań oraz nieustannie zwiększające się oczekiwania mieszkańców sprawiają, że zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego stanowi ogromne wyzwanie dla włodarzy i skarbników – mówiła Dominika Sikora-Malicka, zastępczyni redaktora naczelnego DGP. – Wiele rankingów samorządowych zwraca szczególną uwagę na kwestie finansowe, jednak najczęściej stanowią one element ogólnej diagnozy sytuacji gminy. Celem realizowanego przez nas projektu jest uhonorowanie osób odpowiedzialnych za bieżące i strategiczne zarządzanie finansami samorządów – skarbników, których praca wymaga ogromnej wiedzy dotyczącej finansów publicznych, prawa, jak również innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem urzędów gminy.

Zestawienie obejmowało sześć kategorii: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W ostatniej z nich zwyciężyła Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania.

Zwycięzcom w każdej kategorii zadano to samo pytanie: jak będzie wyglądał budżet miast i gmin na 2021 rok.

– Wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo trudny – podkreślała podczas Kongresu Barbara Sajnaj. – Ten rok rozpoczynaliśmy ze sporym ubytkiem dochodów, wynoszącym ponad 175 mln. Marzec pokazał, że musimy zmierzyć się z nowym, nieznanym wyzwaniem, na które nikt nie był przygotowany. Już w tym roku Poznań obniżył dochody o ponad 215 mln zł, wydatki o 100 mln zł. W 2021 rok wchodzimy z jeszcze większymi wydatkami, na które składają się m.in. wzrost płacy minimalnej, dopłaty do oświaty czy tzw. janosikowe, na które będziemy musieli przeznaczyć o 15 mln zł więcej. Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Dziś zadajemy sobie pytanie, czy dochody własne miasta, po ich załamaniu w 2020 roku, odbiją w przyszłym roku choćby do stanu z roku ubiegłego. W mojej 21-letniej karierze na stanowisku skarbnika nigdy jeszcze nie było tak dużej niepewności w szacowaniu dochodów na kolejny rok. A przecież to od ich wielkości zależą wydatki i to, co zaproponujemy w budżecie naszym mieszkańcom. Najbliższe dni pokażą, jakie będziemy musieli podjąć decyzje.

W kategorii „Gminy wiejskie” zwyciężyła Jolanta Sobczak ze Starego Miasta; w kategorii „Gminy miejsko-wiejskie” – Mirosław Guzikiewicz z Goleniowa. W kategorii „Miasta do 100 tys. mieszkańców” zwyciężył Kacper Siwek ze Świdnicy. W kategorii „Powiaty do 60 tys. mieszkańców” zwyciężyła Edwarda Mazurkiewicz z powiatu elbląskiego, a „Powiaty powyżej 60 tys. mieszkańców” – Marta Szczuka z powiatu białostockiego.

Poznań otrzymał również prestiżowy tytuł „Lidera dobrych praktyk” w kategorii „Praca”. Jurorzy docenili działanie na rzecz przyciągania i zatrzymania wysokiej klasy specjalistów oraz budowanie wizerunku i strategii promocji miasta w oparciu o rozwój specjalizacji branżowej w szeroko pojętym IT.

UMP, el